Találatok az alábbira:

Szolgálat és szolgáltatás az idősekért a zsarolyáni Református Idősek Otthonában

Szerző: gilicze.reka on 2015/06/02
| 0

BEFEJEZŐDTEK A KIVITELEZÉSI MUNKÁLATOKredifi_infloblokk

2013. április 18-án az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretein belül meghirdetett „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírásra beérkezett „TIOP-3.4.2-11/1-2012-0299” azonosítószámú pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A munkálatok célja volt, hogy a Zsarolyáni Református Idősek Otthona lakói számára biztosítsuk egy magas színvonalú, megfelelő komfortfokozatú, korszerű, zsúfoltságmentes intézményi környezetben mindazon elhelyezési és szolgáltatási körülményeket, melyek hozzájárulnak a megfelelő egészségi, szellemi, fizikai ellátottsághoz, a biztonságérzet megteremtéséhez, továbbá az életminőség javításához.
Az idősek otthonában 23 ellátott van jelenleg, mentális problémákkal küzdő középsúlyos vagy súlyos demens, inkontinens idős emberek, akik számára biztosított az egészségügyi és pszichés gondozás. A pályázat során új épületszárnyat építettünk, melynek köszönhetően plusz 4 fővel bővülhetett az intézményben elhelyezett személyek száma.

Az idősek otthona az egykori Jenei Kúria kastély jellegű épületében működik, mely az 1800-as évek végén épült, így az egykori építészeti megoldásokat már meghaladta az idő.
A legnagyobb problémát az épületben a zsúfoltság és a korszerűtlenség jelentette.
A felújítással a felsorolt problémák megszüntetése, a korszerűsítés, modernizálás volt a cél, úgy, mint teljes akadálymentesítés, tetőcsere, a vizesblokkok és a kiszolgáló helyiségek felújítása, épület bővítése úgy lakóegységgel, valamint energetikai szempontok érvényesülése (hőszigetelés, tetőcsere). Mindezek egyúttal lehetővé teszik a 4 fős kapacitásbővítést.

A komplex korszerűsítéssel célunk volt, hogy egy modernebb, szerető intézmény szolgáltatásait tudjuk nyújtani idős embertársainknak. Másfelől a település arculatát javítja a gyönyörű kastély jellegű épület korszerűsítése, felújítása. Az intézmény működését a település lakossága eddig is szeretettel fogadta, a korszerűsítés az eddigi visszajelzések alapján újabb pozitívumot jelent a lakosság számára.

Projektidőszak: 2013. 06. 01 – 2015. 05. 31.
A projekt teljes költségvetése: 128 871 967 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítás helyszíne: Zsarolyáni Református Idősek Otthona, 4961 Zsarolyán, Fő u. 16.
Intézményvezető: Nagyné Agócs Melinda

Intézmények összehasonlítása