Források diakóniai képzéshez

102

Gondolatok a diakóniáról – Majoros Katalin, Sártory Gabriella: Krisztus szolgálata 

1.) A diakónia bibliai értelméről 

2.) Mi nem diakónia

JOÓ SÁNDOR: Református diakonátus. Elméleti és gyakorlati alapelvek (Budapest, 1939)

Boross Géza: Diakónika. Budapest, 1995  (A diakónia adminisztrációja)

PROTESTÁNS TÉKA

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diákújsága
Felelős kiadó: Dunamelléki Református Egyházkerület

II. évfolyam 1. szám, 2007. február – cikkek a diakóniáról
(http://www.kre.hu/portal/doc/teka/2007_1.pdf )


Püski Lajos: Érdeklődéstől elköteleződésig

Misszió és gyülekezetépítés: koncepciónk és gyakorlatunk

Gál Judit: A jó hír felüdíti a testet

Amit a beteglátogatóknak tudni kell
MEGOSZTÁS