Találatok az alábbira:

Gépkocsivezetőt keres a miskolci támogató szolgálat

Szerző: gilicze.reka on 2021/06/23
| 0

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Timótheus Református Támogató Szolgálat pályázatot hirdet 1 fő gépjárművezetői feladatokat ellátó segítő munkakör betöltésére, fogyatékos személyek célcsoportja körében.

pályázati felhívás

gépjárművezető munkakör betöltésére

 

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Timótheus Református Támogató Szolgálat pályázatot hirdet 1 fő gépjárművezetői feladatokat ellátó segítő munkakör betöltésére, fogyatékos személyek célcsoportja körében.

Munkáltató neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Timótheus Református Támogató Szolgálat

Munkavégzés székhelye: 3530 Miskolc, Görgey A. u. 5.

Feladatellátás helye: A Timótheus Református Támogató Szolgálat ellátási területe, különösen Miskolc közigazgatási területe.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő: Kéthavi munkaidőkeret, heti 40 óra

A szociális ellátás formája: Alapszolgáltatás

A szociális ellátás típusa: Támogató szolgáltatás

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: A támogató szolgáltatást igénybe vevő személyek és kísérőik szállítása a közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások, munkavégzés, közösségi és szabadidős programok, családi kapcsolatok helyszíneire az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása céljából. A munkakört betöltő munkavállaló szakképzettségét tekintve, eseti jelleggel gondozási feladatokat is elláthat.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva),
  • „B” kategóriás jogosítvány.

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

  • elvégzett támogató szolgálattal kapcsolatos segítő (korábbi megnevezés: személyszállító) képzés,
  • hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08:00-16:00 óra között keresse Óváriné Iván Mária intézményvezető asszonyt a +36-30-748-6263-as telefonszámon.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus úton küldje meg bemutatkozó levelét és a felhívásban szereplő feltételeket is tükröző szakmai önéletrajzát Óváriné Iván Mária intézményvezető asszony részére a timotheus.tamszolg@diakonia.hu e-mail címre.

Jelentkezés határideje: 2021. július 23.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Pályázati kiírás letöltése IDE kattintva.

Intézmények összehasonlítása