Találatok az alábbira:

Gondozó munkatársat keres a Filadelfia Ház – Fogyatékosokat Segítő Református Központ

Szerző: gilicze.reka on 2021/10/06
| 0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

GONDOZÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

 

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Filadelfia Ház – Fogyatékosokat Segítő Református Központ pályázatot hirdet 1 fő terápiás/gondozó munkatárs munkakör betöltésére, fogyatékos személyek célcsoportja körében gondozói feladatok ellátására.

Munkáltató neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Filadelfia Ház – Fogyatékosokat Segítő Református Központ

Munkavégzés, feladatellátás székhelye: 1162. Bp. Ilona u. 66-68.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony (2021. május 31. napjáig)

Munkarend és munkaidő: Általános munkarend, heti 40 óra

A szociális ellátás formája: Alapszolgáltatás

A szociális ellátás típusa: Fogyatékosok nappali ellátása

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: A nappali ellátást igénybe vevő személyek elérhető legmagasabb fokú önálló életvitelének támogatása az intézményben nyújtott tevékenységi lehetőségekkel, az igénybe vevő teljekörű ellátása a napközbeni tartózkodás idején, igazodva az igénybe vevők egyéni, speciális szükségleteihez, így különösen:

  • gondozási feladatok ellátása,
  • étkezésben való segítségnyújtás,
  • felügyelet biztosítása lakókörnyezeten belül és kívül,
  • információnyújtás és tanácsadás
  • az ellátotti célcsoport fejlesztése, szabadidős tevékenységeiben való segítségnyújtás

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés: szociális gondozó és ápolói végzettséggel

További feltétel:

  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva).

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

  • fogyatékossággal élőkkel való munkavégzés,
  • hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozott idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen.

A munkakör betöltésének időpontja: azonnal betölthető

Jelentkezési határidő: 2021.október 31.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08:00-16:00 óra között keresse Csumán-Lechner Alexandra intézményvezető asszonyt a +36-30-7486251 telefonszámon.

Jelentkezés módja: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, kérjük, elektronikus úton küldje meg bemutatkozó levelét és a felhívásban szereplő feltételeket is tükröző szakmai önéletrajzát Csumán-Lechner Alexandra intézményvezető asszony részére a filadelfiahaz@diakonia.hu e-mail címre.

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Jelentkezés módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

 

A pályázati kiírás letölthető IDE kattintva.

Intézmények összehasonlítása