Találatok az alábbira:

Elindult a felterjesztési időszak a Diakóniai Díjakra

Szerző: gilicze.reka on 2022/02/03
| 0

A református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végzőket a Zsinat Diakóniai Díjakkal ismeri el. Az egyházközség munkájában fáradhatatlan gyülekezeti tagokat Kiss Ferenc Díjra, az intézményes szolgálatban kiemelkedő munkatársakat pedig Juhász Zsófia Díjra terjeszthetik fel március 10-ig.

 

Felhívás Diakóniai Díjakra

történő felterjesztésre

 

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának megbecsülését és kitüntetés formájában való elismerését.

 

E célból a Zsinat a 2006. évi őszi ülésén a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végzők munkájának elismerésére megalapította a Juhász Zsófia és a Kiss Ferenc díjakat. A Juhász Zsófia díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni.

 

A Kiss Ferenc díjra és a Juhász Zsófia díjra történő felterjesztéseket az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 

  1. Kiss Ferenc díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért.

A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

A díj pénzbeli elismeréssel jár, és évente egy alkalommal kerül átadásra.

 

  1. Juhász Zsófia díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért.

A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív szolgálati/munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

A díj pénzbeli elismeréssel jár, és évente egy alkalommal kerül átadásra.

 

A kitüntetettekről a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat tavaszi ülése dönt.

 

Minden felterjesztésnek tartalmaznia kell:

  • a felterjesztett személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám),
  • azon gyülekezet, ill. intézmény nevét, ahol szolgál, ill. szolgált
  • a felterjesztés részletes indoklását (max. 3 oldalban),
  • a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).

 

A felterjesztések benyújtási határideje: 2022. március 10.

 

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton is egyaránt kérjük eljuttatni az alábbi címekre:

Református Szeretetszolgálat

1146 Budapest, Hungária krt. 200.

E-mail cím: szeretetszolgalat@diakonia.hu

Tel.: 06-1-460-0747

 

Felterjesztési adatlap letölthető IDE kattintva.

Felterjesztési kiírás letölthető IDE kattintva.

 

Intézmények összehasonlítása