Találatok az alábbira:

Gyerekház vezetőt keresünk Bánrévére

Szerző: gilicze.reka on 2022/03/23
| 0

A Református Szeretetszolgálat

Pályázatot hirdet

Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve

Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony határozott időtartamú.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 3654 Bánréve, Ady Endre út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztos Kezdet Gyerekház nyitvatartási idejében a gyerekház munkatárs munkájának irányítása;

 • irányítja a családokkal való munkát, a heti team megbeszéléseket, a gyerekház dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és állapot felmérésére vonatkozó tevékenységeket;
 • a fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát ennek megfelelően végzi, munkatársa tevékenységét ennek megfelelően irányítja;
 • kapcsolatot tart a gyerekház partnereivel;
 • vezeti a gyerekház heti és havi rendszerességű team megbeszéléseit;
 • szaktudásával hozzájárul az általa vezetett gyerekház, illetve a közeli településeken működő gyerekházak tevékenységéhez;
 • értékeli és fejleszti a gyerekház tevékenységét;
 • programok, rendezvények szervezése;
 • higiénés körülmények betartásáról és betartatásáról való gondoskodás;
 • a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése;
 • beszámolókkészítése;
 • részt vesz a gyerekházak munkatársai számára szervezett szakmai programokon;

 

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek

 • az alábbi végzettségek valamelyikének megléte:
  • felsőfokú pedagógiai végzettség
  • felsőfokú egészségügyi végzettség
  • pszichológusi végzettség
  • szociálpedagógusi végzettség
  • egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgár
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • három hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásához kötelező legalább a kérvény benyújtását igazoló dokumentum megléte)
 • nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről
 • Biztos Kezdet alapképzés (vagy a képzés a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belüli sikeres elvégzése)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakirányú kisgyermekgondozói végzettség, Biztos Kezdet Gyerekházban szerzett tapasztalat, 0-3 éves korosztály gondozásával-nevelésével kapcsolatos tapasztalat; család- és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtásában, gyermekek átmeneti gondozásában vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett tapasztalat, lelkészi ajánlólevél.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolat
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó elképzeléseit a munkakörrel kapcsolatban
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 • speciális erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A & (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Kornéliától, a +36301637383 -es telefonszámon lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton felzarkozas@diakonia.hu e-mail címen

Munkakezdés ideje: 2022. április 01. napjától kezdődően

A pályázat benyújtásának határideje: a munkakör betöltéséig folyamatos

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Pályázat benyújtásának módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

A pályázati kiírás letölthető IDE kattintva.

A pályázathoz szükséges nyilatkozat letölthető IDE kattintva.

Intézmények összehasonlítása