Találatok az alábbira:

Lakásotthon vezető-nevelő

Szerző: gilicze.reka on 2022/05/10
| 0

A Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ

Pályázatot hirdet

 Boglárka Lakásotthon

   Lakásotthon vezető  – nevelő

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony határozatlan időtartamú.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: 8630 Balatonboglár, Kórház utca 13/b

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • irányítja a lakásotthon működésével kapcsolatos munkát, gyermekek nevelése, személyiség és egészségi állapotuk strukturált megsegítése, illetve annak megszervezése
 • a fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát ennek megfelelően végzi, munkatársai tevékenységét ennek megfelelően irányítja;
 • kapcsolatot tart a lakásotthoni hálózat többi  partnereivel;
 • vezeti a lakásotthoni team megbeszéléseit;
 • szaktudásával hozzájárul az általa vezetett lakásotthon, illetve a hálózatunkhoz tartozó lakásotthonok tevékenységéhez;
 • értékeli és fejleszti a rá bízott lakásotthon tevékenységét;
 • programok, rendezvények szervezése;
 • higiénés körülmények betartásáról és betartatásáról való gondoskodás;
 • a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítése;
 • beszámolókkészítése;
 • részt vesz a lakásotthonok munkatársai számára szervezett szakmai programokon;

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • az alábbi végzettségek valamelyikének megléte:
  • felsőfokú pedagógiai végzettség
  • pszichológusi végzettség
  • szociálpedagógusi végzettség
  • felsőfokú szociális szakképzettség,
  • viselkedéselemző,
  • mentálhigiénés szakképzettség,
  • teológus,
  • szociológus;
  • szociális munkás,
  • szociálpedagógus vagy pszichológus végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgár
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • három hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásához kötelező legalább a kérvény benyújtását igazoló dokumentum megléte)
 • nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakirányú végzettség, gyermekvédelemben, lakásotthonban nevelői munkával kapcsolatos tapasztalat; gyermekek átmeneti gondozásában vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett tapasztalat, lelkészi ajánlólevél, B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok másolat
 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó elképzeléseit a munkakörrel kapcsolatban
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 • speciális erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A & (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barátné Balogh Ildikó, a +36 30 4513303 telefonszámon lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton nyugatinevszulo@diakonia.hu e-mail címen

Munkakezdés ideje: 2022. június 01. napjától kezdődően

A pályázat benyújtásának határideje: a munkakör betöltéséig folyamatos

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Pályázat benyújtásának módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

 

A pályázati kiírás letölthető IDE kattintva.

 

 

Intézmények összehasonlítása