Találatok az alábbira:

Nevelőszülői tanácsadó

Szerző: gilicze.reka on 2022/05/23
| 0

A Nyugat- magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ

Pályázatot hirdet szombathelyi területi irodához tartozó

  Nevelőszülői tanácsadói

    munkakör betöltésére

 

A jogviszony határozatlan időtartamú.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 óra

A munkavégzés helye: Vas megye területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A nevelőszülői család rendszeres látogatása, tájékozódás a gondozott gyermekek helyzetéről, fejlődéséről
 • Tanácsadás keretében a nevelőszülő segítése a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémák megoldásában
 • Ellenőrzés keretében annak vizsgálata, hogy a nevelőszülő megtesz-e mindent a gondozott gyermek harmonikus fejlődése érdekében
 • Nevelőszülői toborzásban való részvétel
 • Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt utógondozása
 • A munkakörrel járó adminisztráció
 • A gondozott gyermek nevelési-oktatási intézményével rendszeres kapcsolattartás, tájékozódás a gyermekről
 • A nevelőszülő felkészítése a gyermek vér szerinti, vagy örökbefogadó családba történő gondozásával kapcsolatos feladatokra
 • Kapcsolattartás a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ szakmai munkatársaival, társintézményekkel (hatóságokkal, egészségügyi intézményekkel, gyermekvédelmi gyámokkal…)

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek

az alábbi végzettségek valamelyikének megléte:

 • felsőfokú szociális szakképzettség,
 • pedagógus szakképzettség,
 • pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc),
 • pszichológus,
 • mentálhigiénés szakképzettség,
 • védőnő,
 • teológus,
 • szociológus,
 • hittanár vagy hittantanár

továbbá:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • három hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről,
 • önálló munkavégzés,
 • konfliktusmegoldó és jó kommunikációs készség,
 • gyermekszeretet, nevelési ismeretek,
 • empátia,
 • rugalmasság, kreativitás, kezdeményező készség,
 • saját gépjármű.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakirányú végzettség, gyermekvédelemben, nevelőszülői tanácsadói munkakörrel kapcsolatos tapasztalat; gyermekek átmeneti gondozásában vagy gyermekvédelmi szakellátásban szerzett tapasztalat, lelkészi ajánlólevél, B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatati,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó elképzeléseit a munkakörrel kapcsolatban,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • speciális erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum), mely tartalmazza, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A & (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • nyilatkozat a Gyvt. 10/A. § szerinti eltiltás alóli mentességről.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barátné Balogh Ildikó, a +36 30 4513303 telefonszámon lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton nyugatinevszulo@diakonia.hu e-mail címre

Munkakezdés ideje: 2022.06.15. napjától kezdődően

A pályázat benyújtásának határideje: a munkakör betöltéséig folyamatos

Jelentkezés elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Pályázat benyújtásának módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Intézmények összehasonlítása