Találatok az alábbira:

Megalakult a Drogmissziós Koordinációs Tanács

Szerző: gilicze.reka on 2022/05/26
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő drogmissziós intézmények szakmai koordinációjára jött létre a Drogmissziós Koordinációs Tanács, mely május 11-én tartotta alakuló ülését, Budapesten. A Tanácsot a Református Szeretetszolgálat főigazgatója, a főigazgató által felkért szakértő és a három drogmissziós intézményünk egy-egy delegált tagja alkotja.

 

A Drogmissziós Koordinációs Tanács (DKT) a drogmissziós intézmények felett álló keresztyén, református egyházi hitelveken álló lelkiség, identitás és ebben gyökerező értékrendet képviselő, jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai testület. A DKT elsődleges feladata a drogmissziós intézmények szolgálatának támogatása, valamint a fenntartói döntéshozás támogatása a drogmissziós intézmények működése kapcsán. A Református Szeretetszolgálat főigazgatója a DKT alakuló ülésén kiemelte, hogy stratégiai kérdés a tanácsadó testület létrejötte, mely egy minőségbiztosítási testület, a drogpolitikai és szakmai kérdésekben kiemelten támaszkodnak a szakértők javaslataira, Czibere Károly ezek mellett fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy minden, amit az egyház drogpolitikai kérdésekben tervez, ez a grémium megvitassa.

Dr. Grezsa Ferenc pszichiáter a Református Szeretetszolgálat főigazgatója által felkért szakértőként vesz részt a Tanács munkájában, azonban a drogmisszió számára nem ismeretlen terület, régóta szupervízorként segíti az intézményeket. A Drogmissziós Koordinációs Tanács fő feladataival kapcsolatban megjegyezte, hogy szerinte a legfontosabb az, hogy iránymutatást nyújtsanak szakmai etikai és etikai kérdésekben, hiszen kevés az egyház értékrendjéhez és világlátásához hű szakember, ezért valódi támogatást jelenthetnek a közös egyeztetésen megfogalmazott irányelvek, javaslatok. „A Református Szeretetszolgálat drogmissziójának van a legszélesebb ellátási spektruma, ezért felelősségünk is van iránymutatás terén.”

Az ülésen felmerültek a tevékenységi és segítségnyújtási kör bővítésének lehetőségei, melyeket a későbbiekben részletesen tárgyalni fognak. Az egyháziasság tekintetében is fontos szempontok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a drogmissziós intézményekben megtérő fiatalokat hogyan lehet integrálni a gyülekezetekbe. Erdős Eszter a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának vezetője kiemelten fontosnak tartja, hogy a lelkészképzés reagáljon azokra a kihívásokra is, amiket az intézményekben gyógyuló és megtérő fiatalok gyülekezetekbe tagozódása jelent, emellett kifejezte örömét a Drogmissziós Koordinációs Tanács megalakulásával kapcsolatban, mely garanciája lehet annak, hogy egy egységes, az egyház számára is megfelelő irányba haladjon a drogmisszió stratégiai, szakmai és lelki kérdésekben, melyek a következő évtizedek szolgálatát is meghatározhatják.

A Drogmissziós Koordinációs Tanács mostantól rendszeresen tartja találkozóit, hogy a felmerülő szakmai kérdésekre és a jövőt érintő stratégiai irányokra dolgozzon ki értékes, szakmailag és etikailag helytálló javaslatokat.

Intézmények összehasonlítása