Találatok az alábbira:

„Hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor, 15,58)

Szerző: szirak.sara on 2022/09/23
| 0

Több mint száz fő részvételével tartotta meg Kárpát-medencei Református Gyermekvédelmi Konferenciáját a Református Szeretetszolgálat szeptember 22-én. A tanácskozásnak a berekfürdői Megbékélés Háza adott otthont.

A találkozó kezdetén Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke tartott áhítatot a konferencia vezérigéje alapján: „A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta.” (Lk 2, 40)

„Ha úgy nézünk a gyermekekre, ahogyan Jézusra tekintünk, akkor ennek a felelőségével kell a gyermekeket szemlélnünk. (…) A ránk bízott gyermekekben megláthatjuk Jézus-arcát. Ebben benne van ennek a találkozásnak a lehetősége: nézz annak a szemébe, aki rád van bízva! Mi azzal számolunk el, akit az Úr Isten azért adott nekünk, hogy felelősséget vállaljunk érte” – emelte ki.

Püspök úr kitért  az önfeledt munkára: „amikor nem azt méricskéli az ember, hogy mennyit tesz bele, hanem önfelejtő módon végzi a szolgálatot. Derűsen végzi a munkát a gyermekekkel. Honnan ez az önfelejtés? Honnan ez az önfeledség? Ez a hitből jövő magatartás” – helyezte a hallgatóság szívére.

Az áhítatot követően Birinyi Márk, a Református Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese szólt a jelenlévőkhöz.  „A gyermek Isten áldása, a család, a társadalom reménye. Ez az, ami a központban kell, hogy legyen” – mondta. Birinyi Márk kitérte arra, hogy nagy felelősség, hogy hogyan végezzük a mindennapi szolgálatunkat a gyermekek körében, majd áldást kért a Kárpát-medencei Református Gyermekvédelmi Konferenciára.

Az előadások sorát Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke nyitotta meg A családpolitika aktuális kérdései című előadásával. Bemutatta az intézmény felépítését, tevékenységi köreit, kiadványait, a családpolitika alappilléreit és főbb területeit. Előadásában kiemelte a családot mint védő és védendő értéket. „A szerető, harmonikus család komoly egészségvédő tényező. A támogató család a pozitív életminőség alapja” – idézte Kopp Mária szavait. Ezt követően dr. Mikos Borbála, a Bethesda Gyermekkórház orvosigazgatója A gyermekegészségügy aktuális kérdései címmel tartott meg előadását. „Minden kisgyermek egy csoda, és az ellátásuk felemelő érzés, és jutalom, hogy ez a munkát végezhetjük” – mondta. Mikos Borbála arról beszélt előadásában, milyen új kihívások elé állította a gyermekegészségügyi ellátást a 21. század. Bemutatta a Bethesda Kórház multidiszciplináris orvoscsapatát, sokrétű szolgálatát, a gyermekkórház misszióját, és sok hasznos információt, elérhetőséget osztott meg a hallgatósággal.  

Dr. Szontágh Pál Iván, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója a magyarországi református óvodák és általános iskolák jelenlegi helyzetét vizsgálta. Külön kitérve arra, hogy csak együttműködési háló keretében, a közösség, a család, az intézmény, a gyülekezet összefogásával, ezeknek az alappilléreknek a bevonásával lehet eredményt és fejlődést elérni.

Bemutatkozott a Kelet- és Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ is, előbb Miklósi Erzsébet, majd Bujdosó Balázs intézményvezető beszélt a gyermekvédelmi ellátásról. A hallgatóság elé tárták azokat a kihívásokat, amelyekkel a mindennapi működésük során találkoznak, és melyek lehetnek azok a jó módszerek, gyakorlatokat, amelyekkel orvosolni tudják a fellépő nehézségeket.

Határon túli mintákkal is megismerkedhetett a hallgatóság. Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány társadalmi missziók ágazatvezetője a kárpátaljai gyermekvédelmi rendszert mutatta be. Tizenhárom éven át volt a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lelkészigazgatója, így testközelből ismeri a rendszert, megosztotta személyes élményeit. Majd Ady István, a magyarfülpösi Szivárvány Ház lelkipásztora osztotta meg tapasztalatait az erdélyi szórványmagyarságban végzett szolgálatáról.

A tanácskozás végén dr. Eperjesi Tamás mb. felzárkózási osztályvezető a református hátránykompenzációs szolgálatokról beszélt, majd Bori Judit, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója mutatta be a korai fejlesztés lehetőségeit és módjait a református egyházban.

A konferencia a koronavírus-járvány miatt két alkalommal is elmaradt, így három év után újra személyesen együtt lehettek a szolgálatban résztvevő intézményvezetők és munkatársak. A találkozó lehetőséget biztosított a szakmai továbbképzésre, a közös gondolkozásra, a tapasztalatcserére és a szolgálat megerősítésére. Szóba kerültek a mindennapok kihívásai is, és az előttünk álló időszak nehézségei. Kiviláglott, hogy a sokrétű szolgálatban, legyen az bármilyen területen is, de az alap közös: a feltétel nélküli, hit által vezérelt elhivatottság.

Szöveg és fotó: Szirák Sára

A református egyház naponta több mint négyezer állami gondoskodásban élő gyermekért felel, és több mint ezerkétszáz nevelőszülővel munkálkodik együtt. A szolgálat 2008-ban kezdődött, a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat indulásakor. A szervezet azóta is otthont nyújt a gyermekeknek, utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtteknek, és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást működtet. A szolgálat 2018-ban vált ketté: létrejött a Nyugat-, és a Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. A Református Szeretetszolgálat ma már a nevelőszülőknél élő állami gondozott gyermekek negyedét segíti.

 

 

 

Intézmények összehasonlítása