Találatok az alábbira:

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,…” (Mk 10,13-16)

Szerző: szirak.sara on 2022/09/29
| 0

A Református Szeretetszolgálat szakmai napot szervezett a bölcsődei ellátást végző vezetők és munkatársak számára szeptember 26-án. Mintegy százan vettek részt az MRE Zsinati székházában a konferencián, melynek középpontjában a kisgyermekkorhoz kötődő humánszolgáltatások álltak.

Az alkalom kezdetén Gere Gábor József csákvári lelkipásztor tartott áhítatot az 1Móz 41, 53-57 alapján. „Micsoda üzenet van ebben az igeversben! Ha aktualizáljuk ezeket a gondolatokat, akkor mégiscsak ott van bennük a bizalom. Csak ott van valahol József, csak ott vannak valahol azok, akik a magtárat elkészítették. Az Úr Józseffel volt. Micsoda örömhír! Lehet hét szűk, lehet hét bő esztendő. Mehetnek igen jól a dolgaink, és mehetnek igazán rosszul. De ha az Úr velünk van, akkor célba érünk. József története ezeket a célokat is olyan szépen megmutatja számunkra” – mondta.

A tanácskozást Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg. Köszöntőjében felidézte az első, hazai kisdedóvó intézményt, amely 1852-ben, százhetven évvel ezelőtt indult el. „A bölcsődék eszmeisége azóta sem változott” – emelte ki. „Nagyon fontos ebben az egyházak szerepe, akik színesítik, bővítik a palettát. A református intézményeket is áthatja a szakmaiság, a keresztyén szellemiség, a hivatás és a szolgálat” – zárta szavait.

Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója úgy vélte, hogy rendkívül fontosak az ilyen találkozások , hiszen folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a bölcsődéket fenntartó gyülekezeteket, hogy ne maradhassanak magukra a kérdéseikkel.” 1Móz 18, 19 igeversét idézte fel: „Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak.” „Életpártiság: világunkban az Isten szavát fel kell tudnunk mutatni és képviselni. Az Úr igent mond az életre, a gyermekre. Amikor Isten gyermekeket bíz ránk, azt mindig tervvel teszi. Mi is küldetésben járunk, amikor ilyen szolgálatot végzünk, amelyre az Isten hívott el bennünket” – helyezte a hallgatóság szívére. A főigazgató beszélt a gyermekek napközbeni ellátásnak hazai helyzetéről és a református egyházban működő szolgálatokról. Míg 15 éve még 6 gyülekezet tartott fenn 6 bölcsődét, ma 50 gyülekezet működtet összesen 82 szolgálatot a gyermekek számára.

Dr. Nacsa Olga, a Kulturális és Innovációs Minisztérium osztályvezetője örömét fejezte ki, hogy a Református Szeretetszolgálat ilyen fontos ügyének tartja a bölcsődéket. Előadásában a bölcsődei ellátásokat érintő aktuális szakmapolitikai kérdéseket tárgyalta. Bemutatta a bölcsődei ellátás rendszerét, az intézmények, szolgálatások számának alakulását. Beszélt továbbá a 2021-2027-es komplex bölcsődefejlesztési projekt terveiről, és az ideális helyről, ahol a családok és a fenntartók igényeihez igazodó rendszert lehet kialakítani a jövőben.

Az előadások sorát Bruckner László, a Református Oktatási Szolgálat főigazgatója folytatta, aki a köznevelés feladatairól beszélt a kora és kisgyermekkor vonatkozásában. „A reformátusok és keresztyének körén túl nemcsak a reformátusok számára alapítunk és működtetünk intézményeket, a misszióval el is kívánjuk érni a családokat, a fiatalokat, a gyermekeket – ezek lehetnek a református válaszaink a kor kihívásaival szemben” – emelte ki. Dr. Eperjesi Tamás, felzárkózási osztályvezető a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szerepéről tartott előadást. Bemutatta azt a szolgálatot, amelyet az egyházban végeznek. „Felzárkózni kizárólag közösségben és közösséghez lehet” – mondta. Részletes betekintést engedett a Biztos Kezdet Gyerekházak hátránykompenzáló programjaiba is. Zsindely Katalin, a Bethesda KIDSZ vezetője a kora gyermekkori intervenció és diagnosztika meghatározó szerepéről beszélt. Ez egyrészt az eltérő fejlődésű vagy fejlődési rizikóval született gyermekek fejlesztését szolgálja, másrészt a szülők támogatását és ellátását. Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a gyermekegészségügy aktuális kérdéseiről tartott előadást. Szó esett a fejlesztési lehetőségekről, a kapcsolat fontosságáról a társadalommal, az egészségértés kérdésköréről. Perger Krisztina, a Pályázatíró és Beruházási Szolgálat beruházási vezetője a bölcsőde-fejlesztés lépéseit osztotta meg a hallgatósággal.  Praktikus tanácsokkal, technikai, szervezési és pénzügyi háttérinformációkkal látta el a jelenlévőket.

A konferencia Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke szolgálatával zárult  :  „Egyszerre konzerválunk és innoválunk. Jézusi tanítás: milyen is egy jó keresztyén közösség? Re-formál. Próbálunk ehhez újra és újra közelíteni. Az egyház számára az intézmények is új terepet jelentenek a misszióra, és a legfontosabb a gyülekezeti aktivitás, a közösségi akarat, az együttműködés kultúrája.”

Balog Zoltán felidézte Pál levelét az efézusiakhoz: „hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva / képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; / és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.”

„Ez az ügy nem rólunk szól, hanem egy sokkal nagyobb és szerető hatalom veszi körül. Csak ezért érdemes csinálni, és ezt érdemes közvetíteni!” – zárta szavait.

Az alkalom kötetlen beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult.

Fotó és szöveg: Szirák Sára

A Magyarországi Református Egyház ötven fenntartója mindösszesen 888 férőhelyen biztosít bölcsődei ellátást, 53 intézményen és 82 szolgáltatási helyen keresztül. A férőhelyek közül 406 férőhely bölcsőde, 329 férőhely családi bölcsőde, 153 férőhely mini-bölcsőde. 23 fenntartó tervezi új bölcsődei férőhelyek kialakítását.

Intézmények összehasonlítása