Találatok az alábbira:

ÁTADTÁK A KISS FERENC- ÉS A JUHÁSZ ZSÓFIA-DÍJAT

Szerző: szirak.sara on 2022/10/12
| 0

Gecse Bertalanné és Rozsnyai István a kitüntetettek

Életükre, szolgálatukra Isten gazdag áldását kérjük!

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának kitüntetés formájában való elismerését. E célból a Zsinat a 2006. évi őszi ülésén megalapította a Kiss Ferenc- és a Juhász Zsófia-díjakat. Az első díjátadásra a 2007. novemberi zsinati ülésen került sor. 2022. október 12-én először adták át a díjakat az Országos Intézményes Diakóniai Konferencia keretében, amelyet a Református Szeretetszolgálat szervezett.

GECSE BERTALANNÉ KISS FERENC-DÍJAS

Gecse Bertalanné Éva gyermekkorától hitben élő hűséges tagja először a karosi, majd 1970-től a Sátoraljaújhelyi Református Gyülekezetnek. Életére és több évtizedes szolgálatára nézve egyik vezérigéje a Gal 6,2 „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.”

A gyülekezet keretei között működő nőszövetségi szolgálatban kitartó, hűséges, szorgalmas. Mind szakmailag, mind emberileg és lelkileg támogatja a gyülekezet tagjait és rászoruló embertársait. Kiváló szolgálatára mindig lehet számítani, pontos és megbízható. Szeretett férjével együtt, aki 36 éven át volt a gyülekezet presbitere, mindig aktívan részt vettek a gyülekezet életében. Élő hitének, Jézus Krisztussal való kapcsolatának gyümölcseivel a gyülekezeti diakóniát gazdagítja.

A Kiss Ferenc díjat a Zsinat a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálat elismerésére alapította. A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért. A díj pénzbeli elismeréssel jár, és évente egy alkalommal kerül átadásra. Ebben az esztendőben a Zsinat az április 7-ei ülésén döntött a kitüntetett személyéről, így ezen elismerést Gecse Bertananné vehette át.

ROZSNYAI ISTVÁN JUHÁSZ ZSÓFIA-DÍJAS

„Tiszta és Isten előtt megálló életre törekedtem” – vallja Rozsnyai István. Lelkipásztori szolgálatai mellett több mint 25 évet dolgozott az intézményes diakóniai rendszerben. Nyírbogdányban és Létavértes-Vértesi városrészén alapított szeretetotthont. A Magyarországi Református Egyház Diakóniájának rendszerváltás utáni újjászervezésében nagy szerepet vállalt, a strukturált intézményrendszer kialakítására törekedett, mely elősegítette a diakóniai szolgálatok állam általi elismerését. A Magyar Református Egyház Zsinatának Diakóniai és Egészségügyi Bizottsági elnöke, a Református Diakóniai Egyesület alapító tagja, a Tiszántúli Református Egyházkerület Diakóniai Bizottságának elnöke volt.

A Juhász Zsófia díjat a Zsinat a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálat elismerésére alapította. A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív szolgálati/munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. A díj pénzbeli elismeréssel jár, és évente egy alkalommal kerül átadásra. Ebben az esztendőben a Zsinat az április 7-ei ülésén döntött a kitüntetett személyéről, így ezen elismerést Rozsnyai István református lelkipásztor vehette át.

A díjakat Őz Lajos hajdúvidéki esperes, a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottságának elnöke, és Birinyi Márk, a Református Szeretetszolgálat diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese adták át.

 

 

 

Intézmények összehasonlítása