Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GONDOZÓ/TERÁPIÁS MUNKATÁRS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Szerző: szirak.sara on 2022/12/27
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Filadelfia-Ház Fogyatékosokat Segítő Református Központ pályázatot hirdet 2 fő gondozó/terápiás munkatárs munkakör betöltésére fogyatékos személyek célcsoportja körében személyi segítői feladatok ellátására.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Filadelfia-Ház Fogyatékosokat Segítő Református Központ

Munkavégzés székhelye: 1162 Budapest, Ilona utca 66-68.

Feladatellátás helye: A Támogató Szolgálat ellátási területe: Budapest Főváros, Gödöllői járás, Szentendrei járás településeinek közigazgatási területe

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő:  kéthavi munkaidőkeret, heti 40 óra, egyenlőtlen munkabeosztás

A szociális ellátás formája:  Alapszolgáltatás

A szociális ellátás típusa: Támogató szolgálatás

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Feladatok: A támogató szolgáltatást igénybe vevő személyek elérhető legmagasabb fokú önálló életvitelének támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése
által, igazodva az igénybe vevők egyéni, speciális szükségleteihez, így különösen:

 • gondozási feladatok ellátása,

 • háztartási és háztartást pótló segítségnyújtás,

 • felügyelet biztosítása lakókörnyezeten belül és kívül,

 • információnyújtás és tanácsadás.

A terápiás munkatárs további feladatai:

 • egyéni és társas készségek fejlesztése,

 • egyéni állapotnak megfelelő gyógypedagógiai segítségnyújtás.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

Az ideális munkatárs: Felelősségteljes és megbízható, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus és elfogadó szemléletű, a szolgáltatást igénybe vevőkkel és munkatársaival gördülékenyen együtt tud működni. Adminisztratív feladatait pontosan és határidőben elvégzi, a szolgáltatásnyújtással összefüggő célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni az igénybe vevők és érdeklődők számára.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

 • cselekvőképesség,

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva),

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • elvégzett támogató szolgálattal kapcsolatos gondozó/terápiás munkatárs (korábbi megnevezés: személyi segítő) képzés,

 • B” kategóriás jogosítvány,

 • hasonló munkakörben/fogyatékos személyek ellátása területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,

 • Bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban,

 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony, stabil, barátságos és támogató légkörű munkahelyen.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-14:00 óra között keresse Puch Anikó intézményvezető Asszonyt a +36-30-574-5829-es telefonszámon.

Jelentkezés módja: elektronikusan a puch.aniko@diakonia.hu email címre.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A munkakör betöltésének időpontja: 2023. február 1.

 

Intézmények összehasonlítása