Találatok az alábbira:

„Növekedjetek!”

Szerző: szirak.sara on 2023/02/21
| hír
| 0
A Református Szeretetszolgálat február 20-21-én tartotta a zsinati szeretetintézmények vezetőinek idei első elcsendesedését Mátraházán. A nyitó áhítaton Takács-Mohácsy Nikoletta, az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon vezető-lelkipásztora szolgált az Lk 18, 18-27 alapján.
„Nagyon nagy kérdés az életünkben, hogy minek látjuk Istent: valakinek, akiről a Szentírás beszél? Valakinek, akit keresztre feszítettek? Vagy azt az Istent látjuk, aki életét adta értünk, hogy minden bűnös dolog bennünk és előttünk megbocsájtasson Isten szeretete által?” – helyezte a hallgatóság szívére. „A kérdés az, hogyan állunk Istenhez és útmutatásaihoz: megtartjuk-e azokat, kapaszkodunk-e beléjük, egyáltalán, tudunk-e úgy élni. (…) Ennek a kétnapos találkozásnak az örömében letehetjük terheinket, azért, hogy megújulhassunk a hit által” – zárta szavait.
Az áhítatot követően a résztevők kiscsoportos beszélgetések keretében köszöntötték egymást, majd dr. Czibere Károly főigazgató tartotta meg tájékoztatóját.
 
A 2Pt 3,18 igeverssel köszöntötte az intézményvezetőket: „növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztus ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” Hangsúlyozta: a kihívások és megpróbáltatások között is gondot kell fordítani a lelki építkezésre és lelki növekedésre. A növekedést a Lélek adja, mégpedig azáltal, hogy minden szolgálatunk Isten dicsőségét szolgálja. Ugyanis Isten gyújtott a szívünkben világosságot, hogy felragyogjon Isten dicsősége Krisztus arcán. Tehát ha látni akarjuk Krisztus arcán Isten dicsőségét, át kell tudnunk ragyogtatni magunkon és szolgálatunkon.
 
A találkozó keretében a vezetők lelki egészségének megőrzéséről, a szeretetintézmények munkatársainak megbecsüléséről, az új előmeneteli rendszerről, az intézmények teljesítményértékelési rendszeréről és a Szeretetszolgálat belső elismerési és kitüntetési rendjéről tanácsoztak.
 

Intézmények összehasonlítása