Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PSZICHOLÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ pályázatot hirdet pszichológus munkakör betöltésére.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ

Munkavégzés székhelye: Hajdú-Bihar Vármegye, a Gyermekvédelmi Központ Debrecenben lévő irodája

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel

Munkarend és munkaidő:  általános munkarend, heti 40 óra

Munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

Gyermekekkel és fiatal felnőttekkel való egyéni, csoportos megsegítés, személyiségfejlesztés, ill. a gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkájának segítése tanácsadással. Nevelőszülők kiválasztásában, támogatásában való feladatellátás. Pszichológus team munkájában való részvétel.

A munkakör betöltéshez előnyt jelent: Szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat.

Pályázati feltételek:

 • Pszichológus diploma;
 • Cselekvőképesség;
 • Magyar állampolgárság;
 • Büntetlen előélet.

Benyújtandó iratok:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél, bérigény megjelölésével;
 • szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázattal összefüggésben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul;
 • 2 db érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy
  • A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
  • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 44/A § (1)-(2) bekezdésesben foglalt kizáró okok nem állnak fenn.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08:00-16:00 óra között keressen Bennünket a +36-20-320-5870-es telefonszámon.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Jelentkezés módja: kizárólag elektronikus formában a(z) keletineveloszulo@diakonia.hu email címre a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Intézmények összehasonlítása