Találatok az alábbira:

Folyamatban lévő projektek

FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ PROJEKTEK

 

EFOP-2.2.14-17-2017-00012 „Origo –innováció a korszerű és kompetens nevelőszülői ellátásra Mátészalkán”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ (4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2. székhelye) (a továbbiakban: Kedvezményezett,) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” tárgyú felhívására EFOP-2.2.14-17-2017-00012 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.09.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Ennek eredményeként a Támogató és Kedvezményezett között 2017.10.27-én kelt, IKT-2017-104-I1-00093967 iktatószámú Támogatási szerződés jött létre.

A Támogatási szerződés tárgya „Origo –innováció a korszerű és kompetens nevelőszülői ellátásra Mátészalkán” című EFOP-2.2.14-17-2017-00012 azonosító számú eredetileg 28 088 650 Ft összköltségű projekt megvalósítása a Támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

Tekintettel arra, hogy a nevelőszülői hálózat 2020. október 01. időponttal egyházi fenntartásba és működtetésbe kerül, Kedvezményezett, a Támogató hozzájárulásával, a projekt átadását valósítja meg a nevelőszülői feladatellátást átvevő egyházak részére, átadás-átvételi megállapodás keretén belül, ennek következtében a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény (fenntartó: Nyíregyházi Egyházmegye, székhely: 4400 Nyíregyháza, István utca 3.) (továbbiakban Konzorciumi tag1) és a Református Szeretetszolgálat (Egyházi fenntartó, székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.) (továbbiakban Konzorciumi tag2) konzorciuma veszi át a projekt fenntartási kötelezettséget, melynek érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

 

EFOP-2.2.14-17-2017-00013 – “Pillérek – beruházások a nevelőszülői ellátás hatékonyságának növelésére Nyíregyházán”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u.3. székhelye) (a továbbiakban: Kedvezményezett,) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” tárgyú felhívására EFOP-2.2.14-17-2017-00013 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.09.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Ennek eredményeként a Támogató és Kedvezményezett között 2017.10.31-én kelt, IKT-2017-104-I1-00093481 iktatószámú Támogatási szerződés jött létre.

A Támogatási szerződés tárgya „Pillérek – beruházások a nevelőszülői ellátás hatékonyságának növelésére Nyíregyházán” című EFOP-2.2.14-17-2017-00013 azonosító számú összesen 102.936.214,- Ft összköltségű projekt megvalósítása a Támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

Tekintettel arra, hogy a nevelőszülői hálózat 2020.10.01. időponttal egyházi fenntartásba és működtetésbe kerül, Kedvezményezett, a Támogató hozzájárulásával, a projekt átadását valósítja meg a nevelőszülői feladatellátást átvevő egyházak részére, átadás-átvételi megállapodás keretén belül, ennek következtében a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) (Konzorciumvezető) és a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény (4400 Nyíregyháza, Víz utca 15). konzorciuma vette át a projekt fenntartási kötelezettséget, melynek érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

 

EFOP-2.2.14-17-2017-00022 “Infrastrukturális fejlesztés a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülői hálózatban”

A Hajdú-Bihar Megyei (Gyermekvédelmi Igazgatóság és) Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (intézmény neve) 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. (székhelye) (a továbbiakban: Kedvezményezett,) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” tárgyú felhívására EFOP-2.2.14-17-2017-00022 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2019. 06. 27. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Ennek eredményeként a Támogató és Kedvezményezett között 2019. 10. 08.-án kelt, IKT-2017-104-I1-00081051/0023. iktatószámú Támogatási szerződés jött létre.

A Támogatási szerződés tárgya “Infrastrukturális fejlesztés a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülői hálózatban” című EFOP-2.2.14-17-2017-00022 azonosító számú összesen 45.217.975,- Ft összköltségű projekt megvalósítása a Támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

Tekintettel arra, hogy a nevelőszülői hálózat 2020. 10. 01-i időponttal egyházi fenntartásba és működtetésbe kerül, Kedvezményezett, a Támogató hozzájárulásával, a projekt átadását valósítja meg a nevelőszülői feladatellátást átvevő egyházak részére, átadás-átvételi megállapodás keretén belül, ennek következtében a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) (Konzorciumvezető) és a Debrecen és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ (székhely 4025 Debrecen, Petőfi tér 9.) és a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ (székhely 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.) konzorciuma vette át a projekt fenntartási kötelezettséget, melynek érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

 

 

 

A Magyarországi Református Egyház KIMM Drogterápiás Otthona infrastrukturális és szakmai fejlesztése

 

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00036

Projekt címe: A Magyarországi Református Egyház KIMM Drogterápiás Otthona infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Projekt kezdete és vége: 2018.03.01-2020.02.29

Támogatás összege: 93 974 982 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt fő célja, hogy a 3 fő pillérre (ingatlanfelújítás, eszközbeszerzés, szakmai fejlesztés) épülő tervezett fejlesztések megvalósításával javítsa az MRE KIMM Drogterápiás Otthonában lakó ellátottak és az ott dolgozók élet- és munkakörülményeit, és magasabb színvonalú háttér biztosításával járuljon hozzá az intézményben folyó munka eredményességéhez.

A projekt keretében a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonában (2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45., HRSZ 420/6.) az alábbi projektelemek valósulnak meg.

Építés, beruházás keretében: teljes fűtési hálózat felújítása, hatósági szelepek felszerelése; fürdőszobák felújítása; nyílászáró cseréje; lakószobák padlózatának cseréje.

Eszközbeszerzés keretében: kültéri fittness eszközök beszerzése; konyhai gépek beszerzése; túraeszközök (bicikli, sátor) és fényképezőgép beszerzése történik.

Szakmai workshop, szakmafejlesztés a támogatott lakhatás témakörben, együttműködve az MRE Újváros Drogambulanciával.

 

 

 

 

 

Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése

 

 

Projekt azonosítója: EFOP-1.9.8-17-2017-00002

Projekt címe: Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése

Projekt kezdete és vége: 2018.05.01-2020.04.30.

Támogatás összege: 336 724 523 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás: 100%

 

  1. SZERVEZETFEJLESZTÉS ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS:

Szervezetfejlesztést támogató és vezetői tréningek kerültek biztosításra a szolgáltatásban dolgozó vezetőknek, középvezetőknek; az egyes intézmények középvezetői szintje azonos alapokon nyugvó vezetési ismereteket sajátított el.

A minőségirányítási rendszer fejlesztése keretében egy monitoring eljárásrend kidolgozására került sor annak érdekében, hogy az intézményrendszer hatékonyan, ellenőrizhetően, fenntarthatóan, gazdasági és szakmai szempontból is megfelelően tudjon működni.

  1. ÖNÁLLÓSÁG FÓKUSZÚ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS:

A megvalósítani kívánt szolgáltatásfejlesztés fókusza: a fogyatékossággal élők önellátó képességének minél magasabb szintre történő emelése, továbbá az idős személyek önállóságmegőrzésének elősegítése. A Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthonában tankonyha és tanmosókonyha kialakítására került sor annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élőket egyénre szabottan készítsük fel egy önállóbb életvitelre.

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményben, Baján olyan jelzőrendszert vezettünk be, amely az idős személyek otthonukban történő ellátását a szükségletek előzetes felmérése alapján, az egyéni igények mentén differenciáltan biztosítja azon céllal, hogy minél később legyen szükség arra, hogy az idős ember megszokott, otthoni környezetéből bentlakásos ellátásba kerüljön. A bajai modellben a Vivago rendszer kerül alkalmazásra, amely rendszerben a jelzőrendszeres eszközök (óraformájú karperec, bázisállomás) lakáson belül rádióhullámon keresztül kommunikálnak, a lakás és a diszpécser központ közt pedig GSM alapú kommunikáció valósul meg. A Vivago rendszer az azonnali segélyhívás lehetősége mellett az idős ember állapotáról folyamatosan információkat gyűjt (napi ritmus, mozgásállapot, mozdulatlanság, hőmérséklet), és azok elemzésével az ellátott állapotára vonatkozóan automatikus jelzéseket küld az intézmény kijelölt munkatársainak, akik a jelzéstől függően egy protokoll alapján döntenek arról, hogy milyen intézkedést szükséges megtenni (kapcsolatfelvétel az igénybe vevővel, vonulás, karbantartás, stb.).

III. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK:

A szoftverfejlesztések célja a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan a menedzsmentet támogató informatikai fejlesztések, a mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés. Ügyviteli és gazdálkodási rendszert támogató szoftver és a monitoring tevékenységgel összefüggő kockázatelemző szoftver fejlesztése is megvalósul, amely a szociális intézmények speciális belső ellenőrzését támogatja.

Kapcsolódó dokumentumok:

Beszámoló

Mohács-Szekszárd

beszamolo_MREportal_20180730_rövidített1beszamolo-mre-portal-20180730

Meghivo_2_fogy_szakmai_nap20181106

Programszakmanaphonlapra

Szakmai produktumok:

  • Fogyatékosságügy:

Fogyatekossagugy

Jogyakorlattar_fogyatekossagugy_honlapra

TANMOSODA

Zaroprezentacio_fogyatekossagugy_honlapra

Zarotanulmany_fogyatekossagugy_honlapra

  • Jelzőrendszerek:

Jelzorendszer

Jo_gyakorlat_jelzo_honlapra

Minőséget Biztosítő eljárásrend

Zaroprezentacio_jelzorendszeres

Zarotanulmany_jelzorendszeres

 

 

 

Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

 

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00036

Projekt címe: Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

Projekt kezdete és vége: 2018.02.01. – 2020.01.31.

Támogatás összege: 29 933 600 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás: 100%

 

Az Európai Unió kiemelt jelentőséget tulajdonít minden olyan programnak, amelyek hátrányos helyzetű gyerekeknek segítenek a tanulásban, felzárkózásban.

Az egyház projektje azoknak a 10-18 év közötti roma lányoknak segít Dencsházán (Pécs és környéke) akiknél az évismétlés, a sok hiányzás, a szülők alacsony iskolai végzettsége és a rossz anyagi körülmények miatt kevés esély van, hogy elvégezzék az iskolát és munkát találjanak.

A cél az, hogy a programban részt vevő lányok sikeresen befejezzék az általános vagy középiskolát, legyenek céljaik, jövőképük, tovább tanuljanak egyetemen, szakképzettséget szerezzenek.

Ebben a komplex szakmai programban tapasztalt tanári csapat – mentorok – segítik őket önismereti foglalkozásokkal, önbizalom-tréninggel, pályaorientációs képzéssel, „Motivátor” programmal – melyben pozitív életmintát adó roma nők tartanak előadásokat –, kombinálva a folyamatos egyéni és családi mentorálással, hogy az eredmények tartósak legyenek.

A SzÉpítő és Motivátor program, a közös étkezés, kirándulások és más közös programok erősítik a közösséget, pótolják a gyerekek szocializációjából adódó hiányosságokat. A gyerekek a programoknak köszönhetően olyan helyekre is eljuthatnak, ahová a családjuk önerőből nem tudná elvinni őket.

A programban a legkisebb gyerek tíz éves, míg a legnagyobbak már a középiskolai felvételi előtt állnak. A gyermekek szinten minden esetben hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek hozzánk, köztük jelentős a romák aránya.

Dencsháza Baranya megyében, a Dél-Dunántúl régióban, a szigetvári kistérségben található, ez az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike.

Ezen a településen hosszú évek óta hátránykompenzáló szolgáltatásokat (Tanoda típusú programok, Biztos Kezdet Gyerekház program) biztosítunk, így a közvetlen kapcsolat megvan a települési szakemberekkel, lelkészekkel, célcsoporttal.

Itt az egyházi háttérből fakadó spirituális többlet mellett az órák nem tantárgy, hanem kapcsolatközpontúak, és a szeretettel teli törődés és a szakmai hozzáértéssel végzett felzárkóztatás hamar megmutatkozik a gyerekek tanulmányi eredményében.

A program Dencsházán heti két nap négy órás időintervallumban várja a fiatalokat, alkalmanként szombaton is tartunk programokat.

A projekthez szükséges eszközöket beszereztük, és 2018 februárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok.

Kezdeti lépésként felvettük a kapcsolatot a megvalósítókkal a célcsoport kiválasztásában, elkészítettük az órarendet, jelenléti íveket és a mentori naplókat. Megkezdtük a lányok fejlesztését egyéni szükségleteik alapján. Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítunk számukra. A fiatalok a négyórás tartózkodásuk alatt a tanuláson és fejlesztő foglalkozásokon kívül számos egyéb kiegészítő tevékenységben vehetnek részt.

A programban a mentorok a lányok családjait több alkalommal meglátogatják, szoros együttműködésben dolgoznak a települések szociális és intézményhálózatának munkatársaival.

 

 

Jó kis hely infrastrukturális fejlesztések Kémes

 

Projekt címe: Jó kis hely infrastrukturális fejlesztések Kémes

A projekt azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2018-00089

Projekt kezdete és vége: 2019. 03. 01. – 2020. 02. 29.

Támogatás összege: bruttó 20 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Projekt címe: Jó kis hely Kémes

A projekt azonosítója: EFOP-1.4.3-16-2017-00031

Projekt kezdete és vége: 2018. 02. 19. – 2022. 02. 18.

Támogatás összege: bruttó 44 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

 

A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály és szüleik számára, a szolgáltatási hiányokat pedig pótolja. A programot 1000 fő alatti településeken lehetett elindítani, az MRE Diakóniai Iroda 2018 februárjában nyitotta meg Kémesen az egyetlen „Jó kis hely” szolgáltatását.

A „Jó kis hely” fő célja, hogy megpróbálja megtörni a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körét, elősegítve esélyeik esélyeik tartós és hosszú távú növelését.

A közösségi tér a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda módszertan együttes használatára épül, délelőtt elsősorban a kisgyermekes édesanyákat, családokat várjuk, délután pedig az iskoláskorú gyermekeknek nyújtunk tantárgyi fejlesztéseket. A „Jó kis hely” a szabadidő hasznos és értelmes eltöltését elősegítő programokat is megvalósít, kiemelt figyelemmel a gyermekeket és fiatalokat veszélyeztető helyzetek elkerülését elősegítő preventív, megelőző programokra. A közösségi teret a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban valósítottuk meg, mivel a gyülekezetnek nincsen saját ingatlana a településen.

 

 

 

 

 

 

 

 


KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

 

Intézmények összehasonlítása