Találatok az alábbira:

Folyamatban lévő projektek

FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ PROJEKTEK

 

EFOP-2.2.14-17-2017-00013 – “Pillérek – beruházások a nevelőszülői ellátás hatékonyságának növelésére Nyíregyházán”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u.3. székhelye) (a továbbiakban: Kedvezményezett,) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” tárgyú felhívására EFOP-2.2.14-17-2017-00013 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.09.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Ennek eredményeként a Támogató és Kedvezményezett között 2017.10.31-én kelt, IKT-2017-104-I1-00093481 iktatószámú Támogatási szerződés jött létre.

A Támogatási szerződés tárgya „Pillérek – beruházások a nevelőszülői ellátás hatékonyságának növelésére Nyíregyházán” című EFOP-2.2.14-17-2017-00013 azonosító számú összesen 102.936.214,- Ft összköltségű projekt megvalósítása a Támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

Tekintettel arra, hogy a nevelőszülői hálózat 2020.10.01. időponttal egyházi fenntartásba és működtetésbe kerül, Kedvezményezett, a Támogató hozzájárulásával, a projekt átadását valósítja meg a nevelőszülői feladatellátást átvevő egyházak részére, átadás-átvételi megállapodás keretén belül, ennek következtében a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) (Konzorciumvezető) és a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény (4400 Nyíregyháza, Víz utca 15). konzorciuma vette át a projekt fenntartási kötelezettséget, melynek érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

 

EFOP-2.2.14-17-2017-00022 “Infrastrukturális fejlesztés a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülői hálózatban”

A Hajdú-Bihar Megyei (Gyermekvédelmi Igazgatóság és) Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (intézmény neve) 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. (székhelye) (a továbbiakban: Kedvezményezett,) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése” tárgyú felhívására EFOP-2.2.14-17-2017-00022 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2019. 06. 27. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Ennek eredményeként a Támogató és Kedvezményezett között 2019. 10. 08.-án kelt, IKT-2017-104-I1-00081051/0023. iktatószámú Támogatási szerződés jött létre.

A Támogatási szerződés tárgya “Infrastrukturális fejlesztés a Hajdú-Bihar megyei nevelőszülői hálózatban” című EFOP-2.2.14-17-2017-00022 azonosító számú összesen 45.217.975,- Ft összköltségű projekt megvalósítása a Támogatási szerződésben foglalt feltételek szerint.

Tekintettel arra, hogy a nevelőszülői hálózat 2020. 10. 01-i időponttal egyházi fenntartásba és működtetésbe kerül, Kedvezményezett, a Támogató hozzájárulásával, a projekt átadását valósítja meg a nevelőszülői feladatellátást átvevő egyházak részére, átadás-átvételi megállapodás keretén belül, ennek következtében a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) (Konzorciumvezető) és a Debrecen és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ (székhely 4025 Debrecen, Petőfi tér 9.) és a Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ (székhely 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.) konzorciuma vette át a projekt fenntartási kötelezettséget, melynek érdekében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

 

 

 

A Magyarországi Református Egyház KIMM Drogterápiás Otthona infrastrukturális és szakmai fejlesztése

 

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.3-17-2017-00036

Projekt címe: A Magyarországi Református Egyház KIMM Drogterápiás Otthona infrastrukturális és szakmai fejlesztése

Projekt kezdete és vége: 2018.03.01-2020.02.29

Támogatás összege: 93 974 982 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt fő célja, hogy a 3 fő pillérre (ingatlanfelújítás, eszközbeszerzés, szakmai fejlesztés) épülő tervezett fejlesztések megvalósításával javítsa az MRE KIMM Drogterápiás Otthonában lakó ellátottak és az ott dolgozók élet- és munkakörülményeit, és magasabb színvonalú háttér biztosításával járuljon hozzá az intézményben folyó munka eredményességéhez.

A projekt keretében a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonában (2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45., HRSZ 420/6.) az alábbi projektelemek valósulnak meg.

Építés, beruházás keretében: teljes fűtési hálózat felújítása, hatósági szelepek felszerelése; fürdőszobák felújítása; nyílászáró cseréje; lakószobák padlózatának cseréje.

Eszközbeszerzés keretében: kültéri fittness eszközök beszerzése; konyhai gépek beszerzése; túraeszközök (bicikli, sátor) és fényképezőgép beszerzése történik.

Szakmai workshop, szakmafejlesztés a támogatott lakhatás témakörben, együttműködve az MRE Újváros Drogambulanciával.

 

 

 

 

 

Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése

 

 

Projekt azonosítója: EFOP-1.9.8-17-2017-00002

Projekt címe: Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése

Projekt kezdete és vége: 2018.05.01-2020.04.30.

Támogatás összege: 336 724 523 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás: 100%

 

  1. SZERVEZETFEJLESZTÉS ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS:

Szervezetfejlesztést támogató és vezetői tréningek kerültek biztosításra a szolgáltatásban dolgozó vezetőknek, középvezetőknek; az egyes intézmények középvezetői szintje azonos alapokon nyugvó vezetési ismereteket sajátított el.

A minőségirányítási rendszer fejlesztése keretében egy monitoring eljárásrend kidolgozására került sor annak érdekében, hogy az intézményrendszer hatékonyan, ellenőrizhetően, fenntarthatóan, gazdasági és szakmai szempontból is megfelelően tudjon működni.

  1. ÖNÁLLÓSÁG FÓKUSZÚ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS:

A megvalósítani kívánt szolgáltatásfejlesztés fókusza: a fogyatékossággal élők önellátó képességének minél magasabb szintre történő emelése, továbbá az idős személyek önállóságmegőrzésének elősegítése. A Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthonában tankonyha és tanmosókonyha kialakítására került sor annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élőket egyénre szabottan készítsük fel egy önállóbb életvitelre.

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményben, Baján olyan jelzőrendszert vezettünk be, amely az idős személyek otthonukban történő ellátását a szükségletek előzetes felmérése alapján, az egyéni igények mentén differenciáltan biztosítja azon céllal, hogy minél később legyen szükség arra, hogy az idős ember megszokott, otthoni környezetéből bentlakásos ellátásba kerüljön. A bajai modellben a Vivago rendszer kerül alkalmazásra, amely rendszerben a jelzőrendszeres eszközök (óraformájú karperec, bázisállomás) lakáson belül rádióhullámon keresztül kommunikálnak, a lakás és a diszpécser központ közt pedig GSM alapú kommunikáció valósul meg. A Vivago rendszer az azonnali segélyhívás lehetősége mellett az idős ember állapotáról folyamatosan információkat gyűjt (napi ritmus, mozgásállapot, mozdulatlanság, hőmérséklet), és azok elemzésével az ellátott állapotára vonatkozóan automatikus jelzéseket küld az intézmény kijelölt munkatársainak, akik a jelzéstől függően egy protokoll alapján döntenek arról, hogy milyen intézkedést szükséges megtenni (kapcsolatfelvétel az igénybe vevővel, vonulás, karbantartás, stb.).

III. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK:

A szoftverfejlesztések célja a szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan a menedzsmentet támogató informatikai fejlesztések, a mindennapi intézményi működést javító informatikai rendszerfejlesztés, rendszerépítés. Ügyviteli és gazdálkodási rendszert támogató szoftver és a monitoring tevékenységgel összefüggő kockázatelemző szoftver fejlesztése is megvalósul, amely a szociális intézmények speciális belső ellenőrzését támogatja.

Kapcsolódó dokumentumok:

Beszámoló

Mohács-Szekszárd

beszamolo_MREportal_20180730_rövidített1beszamolo-mre-portal-20180730

Meghivo_2_fogy_szakmai_nap20181106

Programszakmanaphonlapra

Szakmai produktumok:

  • Fogyatékosságügy:

Fogyatekossagugy

Jogyakorlattar_fogyatekossagugy_honlapra

TANMOSODA

Zaroprezentacio_fogyatekossagugy_honlapra

Zarotanulmany_fogyatekossagugy_honlapra

  • Jelzőrendszerek:

Jelzorendszer

Jo_gyakorlat_jelzo_honlapra

Minőséget Biztosítő eljárásrend

Zaroprezentacio_jelzorendszeres

Zarotanulmany_jelzorendszeres

 

 

 

Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

 

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00036

Projekt címe: Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése

Projekt kezdete és vége: 2018.02.01. – 2020.01.31.

Támogatás összege: 29 933 600 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás: 100%

 

Az Európai Unió kiemelt jelentőséget tulajdonít minden olyan programnak, amelyek hátrányos helyzetű gyerekeknek segítenek a tanulásban, felzárkózásban.

Az egyház projektje azoknak a 10-18 év közötti roma lányoknak segít Dencsházán (Pécs és környéke) akiknél az évismétlés, a sok hiányzás, a szülők alacsony iskolai végzettsége és a rossz anyagi körülmények miatt kevés esély van, hogy elvégezzék az iskolát és munkát találjanak.

A cél az, hogy a programban részt vevő lányok sikeresen befejezzék az általános vagy középiskolát, legyenek céljaik, jövőképük, tovább tanuljanak egyetemen, szakképzettséget szerezzenek.

Ebben a komplex szakmai programban tapasztalt tanári csapat – mentorok – segítik őket önismereti foglalkozásokkal, önbizalom-tréninggel, pályaorientációs képzéssel, „Motivátor” programmal – melyben pozitív életmintát adó roma nők tartanak előadásokat –, kombinálva a folyamatos egyéni és családi mentorálással, hogy az eredmények tartósak legyenek.

A SzÉpítő és Motivátor program, a közös étkezés, kirándulások és más közös programok erősítik a közösséget, pótolják a gyerekek szocializációjából adódó hiányosságokat. A gyerekek a programoknak köszönhetően olyan helyekre is eljuthatnak, ahová a családjuk önerőből nem tudná elvinni őket.

A programban a legkisebb gyerek tíz éves, míg a legnagyobbak már a középiskolai felvételi előtt állnak. A gyermekek szinten minden esetben hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családokból érkeznek hozzánk, köztük jelentős a romák aránya.

Dencsháza Baranya megyében, a Dél-Dunántúl régióban, a szigetvári kistérségben található, ez az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike.

Ezen a településen hosszú évek óta hátránykompenzáló szolgáltatásokat (Tanoda típusú programok, Biztos Kezdet Gyerekház program) biztosítunk, így a közvetlen kapcsolat megvan a települési szakemberekkel, lelkészekkel, célcsoporttal.

Itt az egyházi háttérből fakadó spirituális többlet mellett az órák nem tantárgy, hanem kapcsolatközpontúak, és a szeretettel teli törődés és a szakmai hozzáértéssel végzett felzárkóztatás hamar megmutatkozik a gyerekek tanulmányi eredményében.

A program Dencsházán heti két nap négy órás időintervallumban várja a fiatalokat, alkalmanként szombaton is tartunk programokat.

A projekthez szükséges eszközöket beszereztük, és 2018 februárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok.

Kezdeti lépésként felvettük a kapcsolatot a megvalósítókkal a célcsoport kiválasztásában, elkészítettük az órarendet, jelenléti íveket és a mentori naplókat. Megkezdtük a lányok fejlesztését egyéni szükségleteik alapján. Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítunk számukra. A fiatalok a négyórás tartózkodásuk alatt a tanuláson és fejlesztő foglalkozásokon kívül számos egyéb kiegészítő tevékenységben vehetnek részt.

A programban a mentorok a lányok családjait több alkalommal meglátogatják, szoros együttműködésben dolgoznak a települések szociális és intézményhálózatának munkatársaival.

 

 

Jó kis hely infrastrukturális fejlesztések Kémes

 

Projekt címe: Jó kis hely infrastrukturális fejlesztések Kémes

A projekt azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2018-00089

Projekt kezdete és vége: 2019. 03. 01. – 2020. 02. 29.

Támogatás összege: bruttó 20 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Projekt címe: Jó kis hely Kémes

A projekt azonosítója: EFOP-1.4.3-16-2017-00031

Projekt kezdete és vége: 2018. 02. 19. – 2022. 02. 18.

Támogatás összege: bruttó 44 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

 

A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály és szüleik számára, a szolgáltatási hiányokat pedig pótolja. A programot 1000 fő alatti településeken lehetett elindítani, az MRE Diakóniai Iroda 2018 februárjában nyitotta meg Kémesen az egyetlen „Jó kis hely” szolgáltatását.

A „Jó kis hely” fő célja, hogy megpróbálja megtörni a gyermekes családok ismétlődő szegénységi körét, elősegítve esélyeik esélyeik tartós és hosszú távú növelését.

A közösségi tér a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda módszertan együttes használatára épül, délelőtt elsősorban a kisgyermekes édesanyákat, családokat várjuk, délután pedig az iskoláskorú gyermekeknek nyújtunk tantárgyi fejlesztéseket. A „Jó kis hely” a szabadidő hasznos és értelmes eltöltését elősegítő programokat is megvalósít, kiemelt figyelemmel a gyermekeket és fiatalokat veszélyeztető helyzetek elkerülését elősegítő preventív, megelőző programokra. A közösségi teret a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban valósítottuk meg, mivel a gyülekezetnek nincsen saját ingatlana a településen.

 

 

 

 

 

Biztos Kezdet Gyerekházak

Projekt kezdete és vége: 2018.02.19-2022.02.18
Támogatás összege: 160 000 000 Ft
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás: 100%

  • EFOP-1.4.3-16-2017-00033 (Menedék Biztos Kezdet Gyerekház Bódvaszilason)
  • EFOP-1.4.3-16-2017-00034 (Biztos Kezdet Gyerekház Sellye)
  • EFOP-1.4.3-16-2017-00035 (Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve)
  • EFOP-1.4.3-16-2017-00036 (Biztos Kezdet Gyerekház Mezőcsokonya)

A hazai Biztos Kezdet Gyerekházak egy olyan programcsomag, mely számos szolgáltatást tartalmaz, mind univerzális, mind pedig célzott formában a hátrányos helyzetű térségek vagy csoportok számára. Ennek keretében korai gyermekellátást szorgalmaz, ami korai fejlesztéssel, oktatással és más, egészségügyi és családtámogató szolgáltatásokkal kapcsolódik össze.

A Biztos Kezdet programot Magyarországon a növekvő és területileg igen nagy koncentrációt mutató társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség ellen folytatott küzdelem hívta életre. Feladata, hogy hatékonyan avatkozzon be a szegénység és a kirekesztettség újratermelődésének megakadályozása érdekében, hozzájárulva egy befogadóbb társadalom kialakulásához.

A Magyarországi Református Egyház 2018-ban indította el Biztos Kezdet házait az ország 4 hátrányos helyzetű településén, Mezőcsokonyán, Sellyén, Bánrévén és Bódvaszilason Európai Uniós támogatásból. Hazai finanszírozásból 2016 óta működtettünk Gyerekházat Dencsházán, így programunkkal már öt településen vagyunk jelen. A korai gyermekellátással összesen több, mint 60 családot érünk el rendszeresen. A Gyerekházakat legfőképpen hátrányos helyzetű családok látogatják, a közös főzésre, közösségi programokra, fejlesztő foglalkozásokra és a mosási lehetőségre nagy az igény.

A helyi lelkész minden programban aktív részese a megvalósításnak, és a szakmai szolgáltatásokon túl nagyszerű gyülekezet építő tevékenységnek bizonyul a települések életében.

Bánréve

 

 

 

 

Sellye

 


 

Bódvaszilas

 

 

Mezőcsokonya

 

 

 

 

Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális beruházások

 

Bánréve

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00092

Projekt címe: Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve
Projekt kezdete és vége: 2019.03.01-2020.02.28.
Támogatás összege: 14.998.300 Ft
Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás és menedzsment
Megvalósulási helyszín: 3654 Bánréve, Kossuth u.37. hrsz: 595.

Jelen beruházás keretében teljes mértékben megvalósul az EFOP-1.4.3-16-2017-00035 kódszámú, „Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve” című nyertes pályázat tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztés. A beruházás építési engedélyhez kötött.

A Gyerekház végleges épülete a református egyházközség templomának és gyülekezeti házának otthont adó telken valósul meg. A gyerekház funkció lényegében egy új épületrészben kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a meglévő épületet az akadálymentesítés miatt nem lehet bevonni jelen projektbe, mivel túl magasan van és nem költséghatékony az akadálymentes bejutás kialakítása. Az új épületrészt kell felépíteni, amelyben a gyerekház következő helyiségei kapnak helyet: fogadó helyiség/előtér, játszószoba, teakonyha, vizesblokk.

Mosási és tisztálkodási lehetőség biztosított a vizesblokk területén, a főzés pedig megoldható a felszerelt teakonyhában. Az új épületrész egy összekötő tető-nyaktaggal kapcsolódik a hátsókert felé a megmaradó főépülethez, utcáról nem látható módon. A babakocsik tárolására alkalmas hely kialakítása az összekötő tető-nyaktag alatt történik, mely egyben a bejárat védelmét is jelenti. A vizesblokkban biztosított az akadálymentes mosdó (felnőtt és gyermek részére egyaránt használható wc-vel), zuhanyzóval és a kötelező elemekkel felszerelve. A kötelezően megvalósítandó fejlesztő foglalkozásokra, beszélgetésekre alkalmas helyiség kialakítására az ingatlanon található református templomban kerül sor. Ez az épület minden szempontból alkalmas ennek a kialakítására, tekintettel annak közösségi funkciójára, akadálymentes megközelíthetőségére. A templomnak jelen projekt keretében kialakuló ezirányú funkciójának használata időben el fog különülni a templom „saját”, meglévő funkciójától. Jelen projekt keretében megvalósul a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész projektarányos akadálymentesítése és az új épületrész teljes akadálymentesítése, továbbá a teljes infokommunikációs akadálymentesítés

A Gyerekház végleges otthonában a kertkapcsolat biztosított lesz és a szolgáltatás kertkapcsolattal rendelkező házban fog működni. A kertben játszóudvar kerül kialakításra, többek között hinta és homokozó telepítésével. A projekt keretében tervezünk egy kis konyhakertet is kialakítani.

 

Sellye

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00091

Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Sellye

Projekt kezdete és vége: 2019.03.01-2020.02.29.

Támogatás összege: 15.000.000 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósulási helyszín: 7960 Sellye, Dózsa György út 3.

 

Jelen beruházás keretében teljes mértékben megvalósul az EFOP-1.4.3-16-2017-00034 kódszámú, „Biztos Kezdet Gyerekház Sellye” című nyertes pályázat tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztés. A telken jelenleg egy gyülekezeti ház és múzeum található a meglévő épületben, a gyerekház funkció egy új épületrészben kerül kialakításra, mely egy összekötő tető-nyaktaggal kapcsolódik az utca felé a megmaradó főépülethez. Jelen beruházás építési engedélyhez kötött.

A Gyerekház helye a gyülekezeti háznak otthont adó telken valósul meg a meglévő épület bővítésével, kiegészítésével. A gyerekház funkció lényegében így egy új épületrészben kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a gyülekezeti háznak és múzeumnak otthont adó épület nem alkalmas arra, hogy még egy plusz funkciót is ellásson – a közös használatú konyha kivételével. Így a lehetőségekhez mérten akkora épületrésszel szükséges kiegészíteni a meglévőt, amelyben a gyerekház következő helyiségei kapnak helyet: fogadó helyiség/előtér, játszószoba, fejlesztő-helyiség, vizesblokk. Ez az új épületrész egy összekötő tető-nyaktaggal kapcsolódik a hátsókert felé a megmaradó főépülethez, utcáról nem látható módon. A babakocsik tárolására alkalmas hely kialakítása az összekötő tető-nyaktag alatt történik, mely egyben a bejárat védelmét is jelenti. A vizesblokkban biztosított az akadálymentes mosdó (felnőtt és gyermek részére egyaránt használható wc-vel), zuhanyzóval és a kötelező elemekkel felszerelve. A konyha a meglévő épületben kerül korszerűsítésre összhangban a kiírásban foglaltakkal, valamint akadálymentes megközelíthetősége is megvalósul a beruházás során. A konyha közös használata időben el fog különülni a gyerekház nyitvatartására tekintettel.

Járművek elhelyezése: a tervezett bővítés során 1 db többlet parkolóhelyet kell biztosítani, mely a telken megvalósítható.

Jelen projekt keretében megvalósul a közösségi célú funkciókat ellátó, állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész projektarányos akadálymentesítése és az új épületrész teljes akadálymentesítése, továbbá a teljes infokommunikációs akadálymentesítés

A Gyerekház végleges otthonában a kertkapcsolat biztosított lesz és a szolgáltatás kertkapcsolattal rendelkező házban fog működni. A kertben játszóudvar kerül kialakításra, többek között hinta és homokozó telepítésével. A projekt keretében tervezünk egy kis konyhakertet is kialakítani.

A Biztos Kezdet Gyerekház a szolgáltatásait igénybe vevő családok által lakott területen, babakocsival, biciklivel megközelíthető távolságban helyezkedik el. A Gyerekház családias, közvetlen hangulatot és a célszerűséget leginkább biztosító épületben fog működni és meg fog felelni a létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírásoknak.

 

Mezőcsokonya

 

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00093

Projekt címe: CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház Mezőcsokonyán

Projekt kezdete és vége: 2019.03.01-2020.02.29.

Támogatás összege: 14.998.689 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósulási helyszín: Mezőcsokonya, Dózsa György utca 6.

 

Az új épület felépítésének megkezdése, jelen pályázati forráson kívül valósul meg szerkezetkész állapotig. A Pályázó a kormányzati támogatásként (EGYH-KCP-17-P-0167) rendelkezésre álló bruttó 15 millió forintból tervezi az új épület megvalósítását elkezdeni, beleértve a tervezési és engedélyezési eljárás elindítását. A településen nincs olyan elérhető, megfelelő helyszín, ahol a gyerekház megvalósulhatna, ezért döntött a Pályázó az új épület mellett.

A tervek szerint jelen pályázat keretében igényelt összeg a szerkezetkész állapottól a gyerekház teljes kialakításig, megvalósításáig fedezi a költségeket, beleértve a szolgáltatás működéséhez szükséges kötelező feltételrendszer megvalósítását is.

Jelen beruházás keretében teljes mértékben megvalósul az EFOP-1.4.3-16-2017-00036 kódszámú, „CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház Mezőcsokonyán” című nyertes pályázat tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztés. Gyerekház végleges épülete a református egyházközség tulajdonában lévő ingatlanon valósul meg. A Gyerekház egy új épületben lel otthonra, amely épület egy másik forrásból szerkezetkész állapotig megvalósul. Jelen projekt keretében a következő főbb beruházási tételek valósulnak:

Jelen projekt keretében megvalósul a közösségi célú funkciókat ellátó, állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület teljes akadálymentesítése, továbbá a teljes infokommunikációs akadálymentesítés.

Az előírásoknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő eszközök/játékok beszerzésének egyrésze az EFOP-1.4.3-16-2017-00036 kódszámú, „CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház Mezőcsokonyán” című nyertes pályázat keretéből már beszerzésre került, a másik része jelen beruházás keretében valósul meg. A jelenleg beszerzésre kerülő eszközlista a támogatási kérelem mellékletét képezi.

A Gyerekház végleges otthonában a kertkapcsolat biztosított lesz és a szolgáltatás kertkapcsolattal rendelkező házban fog működni. A kertben játszóudvar kerül kialakításra, többek között hinta és homokozó telepítésével. A projekt keretében tervezünk egy kis konyhakertet is kialakítani. A Gyerekház a szolgáltatásait igénybe vevő családok által lakott területen, babakocsival, biciklivel megközelíthető távolságban helyezkedik el. A Gyerekház családias, közvetlen hangulatot és a célszerűséget leginkább biztosító épületben fog működni.

 

 

Infrastrukturális fejlesztés Sellye

 

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00091

Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Sellye

Projekt kezdete és vége: 2019.03.01-2020.02.29.

Támogatás összege: 15.000.000 Ft

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósulási helyszín: 7960 Sellye, Dózsa György út 3.

 

Jelen beruházás keretében teljes mértékben megvalósul az EFOP-1.4.3-16-2017-00034 kódszámú, „Biztos Kezdet Gyerekház Sellye” című nyertes pályázat tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztés. A telken jelenleg egy gyülekezeti ház és múzeum található a meglévő épületben, a gyerekház funkció egy új épületrészben kerül kialakításra, mely egy összekötő tető-nyaktaggal kapcsolódik az utca felé a megmaradó főépülethez. Jelen beruházás építési engedélyhez kötött.

A Gyerekház helye a gyülekezeti háznak otthont adó telken valósul meg a meglévő épület bővítésével, kiegészítésével. A gyerekház funkció lényegében így egy új épületrészben kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a gyülekezeti háznak és múzeumnak otthont adó épület nem alkalmas arra, hogy még egy plusz funkciót is ellásson – a közös használatú konyha kivételével. Így a lehetőségekhez mérten akkora épületrésszel szükséges kiegészíteni a meglévőt, amelyben a gyerekház következő helyiségei kapnak helyet: fogadó helyiség/előtér, játszószoba, fejlesztő-helyiség, vizesblokk. Ez az új épületrész egy összekötő tető-nyaktaggal kapcsolódik a hátsókert felé a megmaradó főépülethez, utcáról nem látható módon. A babakocsik tárolására alkalmas hely kialakítása az összekötő tető-nyaktag alatt történik, mely egyben a bejárat védelmét is jelenti. A vizesblokkban biztosított az akadálymentes mosdó (felnőtt és gyermek részére egyaránt használható wc-vel), zuhanyzóval és a kötelező elemekkel felszerelve. A konyha a meglévő épületben kerül korszerűsítésre összhangban a kiírásban foglaltakkal, valamint akadálymentes megközelíthetősége is megvalósul a beruházás során. A konyha közös használata időben el fog különülni a gyerekház nyitvatartására tekintettel.

Járművek elhelyezése: a tervezett bővítés során 1 db többlet parkolóhelyet kell biztosítani, mely a telken megvalósítható.

Jelen projekt keretében megvalósul a közösségi célú funkciókat ellátó, állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész projektarányos akadálymentesítése és az új épületrész teljes akadálymentesítése, továbbá a teljes infokommunikációs akadálymentesítés

A Gyerekház végleges otthonában a kertkapcsolat biztosított lesz és a szolgáltatás kertkapcsolattal rendelkező házban fog működni. A kertben játszóudvar kerül kialakításra, többek között hinta és homokozó telepítésével. A projekt keretében tervezünk egy kis konyhakertet is kialakítani.

A Biztos Kezdet Gyerekház a szolgáltatásait igénybe vevő családok által lakott területen, babakocsival, biciklivel megközelíthető távolságban helyezkedik el. A Gyerekház családias, közvetlen hangulatot és a célszerűséget leginkább biztosító épületben fog működni és meg fog felelni a létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírásoknak.

 

Infrastrukturális fejlesztés Bánréve

 

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00092

Projekt címe: Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve
Projekt kezdete és vége: 2019.03.01-2020.02.28.
Támogatás összege: 14.998.300 Ft
Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás és menedzsment
Megvalósulási helyszín: 3654 Bánréve, Kossuth u.37. hrsz: 595.

Jelen beruházás keretében teljes mértékben megvalósul az EFOP-1.4.3-16-2017-00035 kódszámú, „Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve” című nyertes pályázat tevékenységeihez szükséges infrastruktúra fejlesztés. A beruházás építési engedélyhez kötött.

A Gyerekház végleges épülete a református egyházközség templomának és gyülekezeti házának otthont adó telken valósul meg. A gyerekház funkció lényegében egy új épületrészben kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a meglévő épületet az akadálymentesítés miatt nem lehet bevonni jelen projektbe, mivel túl magasan van és nem költséghatékony az akadálymentes bejutás kialakítása. Az új épületrészt kell felépíteni, amelyben a gyerekház következő helyiségei kapnak helyet: fogadó helyiség/előtér, játszószoba, teakonyha, vizesblokk.

Mosási és tisztálkodási lehetőség biztosított a vizesblokk területén, a főzés pedig megoldható a felszerelt teakonyhában. Az új épületrész egy összekötő tető-nyaktaggal kapcsolódik a hátsókert felé a megmaradó főépülethez, utcáról nem látható módon. A babakocsik tárolására alkalmas hely kialakítása az összekötő tető-nyaktag alatt történik, mely egyben a bejárat védelmét is jelenti. A vizesblokkban biztosított az akadálymentes mosdó (felnőtt és gyermek részére egyaránt használható wc-vel), zuhanyzóval és a kötelező elemekkel felszerelve. A kötelezően megvalósítandó fejlesztő foglalkozásokra, beszélgetésekre alkalmas helyiség kialakítására az ingatlanon található református templomban kerül sor. Ez az épület minden szempontból alkalmas ennek a kialakítására, tekintettel annak közösségi funkciójára, akadálymentes megközelíthetőségére. A templomnak jelen projekt keretében kialakuló ezirányú funkciójának használata időben el fog különülni a templom „saját”, meglévő funkciójától. Jelen projekt keretében megvalósul a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész projektarányos akadálymentesítése és az új épületrész teljes akadálymentesítése, továbbá a teljes infokommunikációs akadálymentesítés

A Gyerekház végleges otthonában a kertkapcsolat biztosított lesz és a szolgáltatás kertkapcsolattal rendelkező házban fog működni. A kertben játszóudvar kerül kialakításra, többek között hinta és homokozó telepítésével. A projekt keretében tervezünk egy kis konyhakertet is kialakítani.


KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

 

Intézmények összehasonlítása