Találatok az alábbira:

Befejezett, de még nem lezárt projektek

 

 

Talentum-Tehetséggondozó Gyermekvédelem

 

Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.14-17-2017-00009

Projekt címe: Talentum – Tehetséggondozó Gyermekvédelem

Projekt kezdete és vége: 2018. 01. 01- 2019. 08. 06.

Támogatás összege: 99 740 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Kezdeményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

 

Idén ősszel befejeződött a Magyarországi Református Egyház által megvalósított Talentum-tehetséggondozó gyermekvédelem projekt, amely során a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda fenntartásában működő Nevelőszülői Hálózat szervezet-és szakmafejlesztése valósult meg.

A munkatársak részére tartott szervezetfejlesztésén túl 240 nevelőszülő és 240 gondozott gyermek pszichológiai felmérése és kompetenciafejlesztése valósult meg.

A célcsoport részére pszichodiagnosztikai és fejlesztő eszközöket szereztünk be, melyeket a 4 fő megvalósítási helyszínre helyeztük ki (Debrecen, Mátészalka, Miskolc, Tiszaszentimre). A projekt egyik fő pillérét jelentette a 244 nevelőszülő és 72 gyermek személyiségfejlesztése és kompetenciafejlesztése, ami 10 helyszínen valósult meg (Debrecen, Mátészalka, Miskolc, Tiszaszentimre, Kisvárda, Polgár, Újfehértó, Abádszalók, Öcsöd, Encs). A fejlesztő alkalmakat pszichológusok és nevelőszülői tanácsadók – pedagógusok tartották.

175 darab notebook került beszerzésre közbeszerzés útján, melyet 175 nevelőszülői háztartásba helyeztünk ki, amely eszközökön keresztül tudott megvalósulni a tehetséges gyermekek online mentorálása.

 

 

 

 

 

 

A projektek azonosítója: EFOP-3.3.1-15-00139; EFOP-3.3.1-15-00081; EFOP-3.3.1-15-00079; EFOP-3.3.1-15-00076; EFOP-3.3.1-15-00138;
Projekt kezdete és vége: 2016.11.01-2018.12.31
Megvalósítás helyszíne: Szendrő, Komádi, Dunaszekcső, Biharkeresztes, Jánd

Támogatás összege: 351 360 000 Ft (100% intenzitású)
Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda
Projektek rövid bemutatása:

A Magyarországi Református Egyház az EFOP és VEKOP uniós programok támogatásával több, mint 300 hátrányos helyzetű gyermek tanulmányi fejesztését, készség és képességfejlesztését végzi az ország hátrányos helyzetű térségeiben található tanodáiban. A projektek hosszú távú célja, hogy a településeken élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

A Tanodák a hátrányos helyzetű gyermekeket célozzák, a legkisebbek 6 évesek, a legnagyobbak középiskola előtt állnak. A gyermekek minden szinten, minden esetben hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek közül kerülnek ki, jelentős a romák aránya, mely szinte mindenhol meghaladja az 50%-ot.

Az egyházi háttérből fakadó spirituális többlet mellett a református tanodák jellegzetesen nem annyira tantárgy – mint inkább kapcsolatközpontúak. A diákok iskolai lemaradásának és lemorzsolódásának megelőzésére az iskola utáni tanulmányi és közösségformáló programokat szolgáltató tanodák a leghatékonyabb eszközök, mivel az iskolai órák után a gyerekek a tanodába mennek, ahol szakképzett pedagógusok, szociális munkások irányításával tanulnak, játszanak, valamint a fejlődésüket szolgáló hasznos tevékenységgel töltik az időt. A délutáni közös tanulás és az ebben nyújtott segítség egyértelmű pozitív tanulmányi hatása mellett közösségformáló erővel bír. A közös tanulás mellett csoportos főzés, étkezés, játékok és más közös programok színesítik a tanodai diákok életét.

Indikátorok (összesítve):

  • A tanodában résztvevő diákok száma: 335 fő
  • Megkötött együttműködések: 90 partner
  • Nyitott tanoda rendezvények: 24 alkalom
  • Tanodán kívüli programok: 48 program

 

 

A Szendrői Tanoda létrehozása és működtetése

 

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Projekt címe: A Szendrői Tanoda létrehozása és működtetése

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00139

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01.  – 2018.12.31.

Támogatás összege: 28 680 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

 

A 2017 és 2019 között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Szendrő az Észak-Magyarországi régióban, az Encsi kistérségben található, mely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérsége, itt fokozottan megjelenik az a probléma, hogy sok fiatal már az általános iskolában, hátrányba kerül és képzettség nélkül félbehagyja tanulmányait.

A projekt közvetlen célja, hogy a szendrői gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei: Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket, és 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a félév kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták, és szoros együttműködésben dolgoztak a települések szociális és intézményhálózatának munkatársaival.

 

 

“Bölcs Salamon” Tanoda Jándon

 

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Projekt címe: „Bölcs Salamon” Tanoda Jándon

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00139

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01.  – 2018.12.31.

Támogatás összege: 28 680 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Jánd az Észak-Alföldi régióban, a Vásárosnaményi kistérségben található, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye leghátrányosabban térsége, itt is jelentős probléma, hogy sok fiatal már az általános iskolában hátrányba kerül és képzettség nélkül félbehagyja tanulmányait.

A projekt közvetlen célja, hogy a helyi gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei: Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket, és 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a félév kezdetével, megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták, és szoros együttműködésben dolgoztak a települések szociális és intézményhálózatának munkatársaival.

 

 

A Komádi Tanoda létrehozása és működtetése

 

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Projekt címe: A Komádi Tanoda létrehozása és működtetése,

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00081

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01. – 2018.12.31.

Támogatás összege: 28 080 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Komádi az Észak-Alföldi régióban található, az ország hátrányos helyzetű járásaink egyikében, a Berettyóújfalui Járásban. itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

A célcsoport kiválasztásában és bevonásában a legnagyobb segítséget a Sulyok István Református Általános Iskola és Barsi Dénes Általános Iskola intézményvezetője adta.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

Foglakozási terv alapján a következőket biztosítottuk: (reál- heti 6 óra, és humán-heti 6 óra kompetenciafejlesztés, fejlesztő foglalkozás fejlesztő pedagógus vezetésével- heti 6 óra, idegennyelvi kompetenciák fejlesztése – heti 2 óra, zenepedagógia-heti 2 óra). A fennmaradó idősávban szociális kompetencia fejlesztése zajlott, ilyenkor volt lehetősége a gyereknek társasozni, kézműveskedni, udvaron játszani stb.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták. Fontosnak tartottuk, hogy a város intézményei és szervezetei is képet kapjanak a programról. Személyesen egyeztettünk a város polgármesterével, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, a Szociális Szolgáltató Központ vezetőjével, és más tanoda megvalósítókkal.

 

 

A Dunaszekcsői Tanoda létrehozása és működtetése

 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00079

Projekt címe: A Dunaszekcsői Tanoda létrehozása és működtetése

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01.  – 2018. 12. 31.

Támogatás összege: 30 000 000 Ft

Támogatási intenzitás:100%

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

 

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Dunaszekcső a Dél-Dunántúl régióban, a Mohácsi kistérségben található. Itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

A szülőknek fórumot tartottunk a tanoda lehetőségeiről, működéséről, beiratkozás feltételeiről, majd a családokat személyesen megkerestük és családlátogatás keretében is tájékoztattuk a tanoda nyújtotta lehetőségekről. Nyitórendezvényt tartottunk, amelyen a szülők is részt vettek.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg.

A tanulóknak egyéni órarend készült. Az órarendnek megfelelően a humán-, a reál, szakos tanár ez alapján foglalkozott kiscsoportokban a tanulókkal. Napi tanulás, egyéni korrepetálások is voltak, a pedagógusok egyéni és kicsoportos órákat tartottak.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A szakmai területhez kapcsolódó pályaorientációs foglalkozások havi 1 alkalommal 2 csoportban valósultak meg, életkor szerinti megoszlásban. A tréning feladatok életkor szerint segítették a tanulók egyéni képességének, érdeklődési körének meghatározását és fejlesztését.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták.

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a tanodás partnereinkkel, az Oktatási Hivatallal, a tanulók iskolájával, a Református Társegyházközség gyülekezeti tagjaival, a Gyermekjóléti Szakszolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal.

 

 

A Biharkeresztesi Tanoda létrehozása és működtetése

 

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Projekt címe: A Biharkeresztesi Tanoda létrehozása és működtetése

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00076

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01. – 2018. 12. 31.

Támogatás összege: 30 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Biharkeresztes az Észak-Alföldi régióban, a Biharkeresztesi járásban található, mely az ország hátrányos helyzetű járásaink egyike. Itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

A célcsoportnál elérni kívánt céljaink érdekében minden tanuló számára bekerült az egyéni órarendbe a humán és a reál foglalkozás. A foglalkozások heti terve alapján a humán és reál foglalkozások 6-6, idegen nyelv 4, tanulásmódszertan 2,szociális és önétékelés fejlesztés pedig 1-1 órában látta el a gyermekek igényeit.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A pedagógusok/szaktanárok több esetben is beszámoltak az iskolai eredmények javulásáról. Van olyan diák, aki többet tudott javítani az elvárt 10 százaléknál, egy-egy tantárgyi fejlesztés révén.

A gyermekek személyiségének fejlődését szolgálták a szabadidős foglalkozások és a bentlakásos programok.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták, a szülőket tájékoztatták a gyermekük tanodai előmenetelében és a jövőbeli tervezett programokról. Párhuzamosan megfigyelték a bevont személyek lakókörülményeit.

 

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

 

Intézmények összehasonlítása