Találatok az alábbira:

Új nappali ellátó intézmény Kiskunmajsán

Szerző: gilicze.reka on 2013/01/10
| 0

Az Új Széchenyi Terv Dél-Alföld Operatív Program támogatási rendszerében a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” program keretében a  „Kiskunmajsai fogyatékos személyek nappali intézményének kialakítása és támogató szolgálatának bővítése” című,  DAOP-4.1.3/A-11-2012-0028 azonosító számú pályázat az Európai  Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési  előirányzatból vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Projektidőszak: 2013.03.01 – 2014.11.28.
Projekt támogatása: 49 956 197 Ft
Projekt összköltsége:  80 913 827 Ft
Projekt kódszáma: DAOP-4.1.3/A-11-2012-0028

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda küldetésének része, hogy a fogyatékkal élő személyek számára is biztosítsa az esélyegyenlőséget. Részben pályázati támogatásból, részben saját erőből ezért új intézményt hozunk létre és ehhez új épületet építtetünk Kiskunmajsán a kistérség fogyatékkal élő lakosai számára. A projekt során megvalósuló komplex nappali ellátás és továbbfejlesztett Támogató Szolgálat kiemelkedő fontosságú, mivel elősegíti, hogy a fogyatékos emberek a társadalom egyenrangú tagjai legyenek és emberi jogaik érvényesülhessenek a mindennapokban.
A nappali ellátó azt jelenti, hogy a fogyatékkal élő személy napközben közösségben tartózkodik és segítő szakemberek felügyelete alatt áll. Az intézmény így átveszi a családtól a napközbeni gondozást, ugyanakkor az ellátottnak nem kell bentlakásos intézménybe, a család támogató környezetén kívülre kerülnie és a szülőknek így lehetőségük van főállású munkát vállalni. Kiskunmajsa környezetében legközelebb Kiskunhalason, 24 km-re található ilyen jellegű intézmény, amelynek megközelítése napi ingázással nehézséget jelent. Az intézmény Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát és Szank települések lakosságát látja el, a kistérségben 270 fogyatékkal élő személy él.
A Támogató Szolgálat bővítésével a fogyatékkal élők lakókörnyezetben történő ellátása javul, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás révén. Célunk, hogy a szolgáltatást e projekt keretén belül kiterjesszük 60 főre helyi és kistérségi szinten egyaránt.

Kiskunmajsán az igénylők túlnyomó többsége fiatal és középkorú személy, vannak közöttük, akik önállóan, vagy segítséggel képesek intézni ügyeiket, és vannak, akik szinte állandó felügyeletre szorulnak, ezért a velük való speciális és személyre szabott foglalkozás során nagy hangsúlyt kap az egyéni bánásmód, illetve az egyéni fejlesztés. Emellett csoportos foglalkoztató programokat is fogunk szervezni, készség- és képességfejlesztést elősegítő tevékenységeket fogunk biztosítani, elősegítve a társadalmi befogadást, önrendelkezést, továbbá igény szerint meleg élelemről, szabadidős programokról, egészségügyi ellátásról, hivatalos ügyek intézésében segítésről, munka terápiáról, életvezetési segítésről, fejlesztő programokról is gondoskodunk, és természetesen a vallás gyakorlását is biztosítjuk.
Hosszú távon is érezhetik majd az ellátottak az intézmény hatását, ugyanis stabil életritmust fog adni, ami biztonságérzetet jelent, és otthoni környezetben is könnyedén kivitelezhető, mint például az étkezés, vagy a foglalkozások ideje. A szolgáltatással képesek leszünk még több rászoruló személyt ellátni, növekszik a Kiskunmajsai kistérség területén élő fogyatékos személyek foglalkoztathatósági esélye, javul élethelyzetük. Céljaink között szerepel, hogy a fogyatékkal élő személyek a közösség, a társadalom értékes tagjainak érezhessék magukat, miközben saját világukban biztonság, béke és szeretet uralkodik.
Várható eredményeink között tartjuk nyílván, hogy új munkahelyek létesülnek a pályázat megvalósulásával (1 vezető, 1 terápiás munkatárs, 3 szociális gondozó), valamint az érintett településeken élők figyelme nagyobb mértékben ráirányul fogyatékkal élő társaikra, erősítve ezzel a társadalmi szolidaritást.
A foglalkozások, mint például rajz, számtan, kreativitást elősegítő tevékenységek, készségek fejlesztése, vizuális élmény erősítése, kerti tevékenységek, növénygondozás stb. kialakítása személyre szabottan történik, szem előtt tartva, hogy egy teljesebb élet alapja az önbizalom és a mentális egészség.
Mi ezért is segítünk embertársainknak megtalálni, ki-miben a legjobb!
Elérhetőség:
Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 2.
Intézményvezető: Halász Sándorné
http://uj.orgonaref.hu

Széchenyi logó-zöld ERFA és EU támogatásával-logó

Intézmények összehasonlítása