Találatok az alábbira:

CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház Mezőcsokonyán

Projekt kód: EFOP-1.4.3-16-2017-00036

Projekt címe: CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház Mezőcsokonyán

Projekt időtartalma: 2018.02.19 – 2022.02.18.

Elnyert támogatás: 40.000.000;- Ft.

 

 

 

 

Jelen projektünket a dél-dunántúli régióban, Somogy megyében, Mezőcsokonya településen valósítjuk meg.

A projekt alapvető célja egy folyamatosan (minden hétköznap 8-13 óra között) üzemelő, megfelelően felszerelt, könnyen megközelíthető Gyerekház létrehozása. Hosszú távú célunk a településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, 0-3 éves gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlődési lemaradásaik korai felismerése, a beóvodáztatási és beiskolázási mutatók javítása, a lemorzsolódás csökkentése.

A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják, elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekek és szüleik. A projekt célcsoportját és a célcsoport igényeit a célcsoport körében végzett személyes kérdőíves igényfelmérés, a területen működő szakemberekkel történt személyes egyeztetés, valamint a települési önkormányzat gyermekvédelmi adatai alapján határoztuk meg

A projektet a Magyarországi Református Egyház nyújtotta be és nyerte el a támogatást. 2020. január 1-től megváltozott a kedvezményezett. Az új kedvezményezett a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája lett. A változásra a Református Egyház Zsinatának 2019. április 10-i ülésén ZS.-7/2019.04.10. számú határozattal elfogadott 2019. évi VI. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény (a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról) 3. § és 15. §-a, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, az Egyház Zsinatának ZS.-8/2019.04.10; és a ZS.-50/2019.11.21. számú határozatai alapján került sor.

A projektet gyakorlatban március 1-től valósítjuk meg. A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók – összesen öt fő – közösen dolgoznak a projekt megvalósításán.

Az első időben a többi gyerekház tapasztalatait szerettük volna megismerni, ezért látogatásokat szerveztünk már működő gyerekházakba. Ennek keretében eljutottunk Dencsházán az Almáskert Biztos Kezdet Gyerekházba, Patapoklosin a Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekházba, Kaposváron pedig az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központba. Mindhárom helyszínnél azt láttuk, hogy a szülők jól érzik magukat, és a házak jól beágyazódnak a helyi közösségbe. Kettőnél a fenntartó más korosztályra kiterjedő programokat is működtet.

  1. augusztus 13-án tartottuk nyitó rendezvényünket, ahol ünnepélyes keretek között megnyílt a „Csillagvár” Gyerekház. A helyi szülők szép számmal kezdtek el hozzánk járni. Sokan mentek bölcsödébe és óvodába szeptemberben, így egy kicsit megcsappant a látogatók száma. Nyitottunk a környező települések felé, és onnan is járnak már a családok, saját autóval, illetve mi is szállítjuk őket a helyi gyülekezet kisbuszával.

A nyitás óta eltelt időszakban külsős szakemberek is segítik a gyerekház munkáját. Logopédus, dúla, konduktor segítségével igyekszünk előmozdítani a projektbe bevont gyermekek fejlődését.

 

Intézmények összehasonlítása