Találatok az alábbira:

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

A lakóotthon olyan nyolc-tizennégy fogyatékos személyt – ideértve az autista személyeket is – befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.

A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat, valamint a komplex szükségletfelmérés elvégzése.

 

A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy.

Az elhelyezés feltétele:

  • aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg;
  • önellátásra legalább részben képes;
  • lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem.

A lakóotthon biztosítja a napi huszonnégy órás felügyeletet, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a lakók teljes körű ellátását: a napi legalább háromszori étkeztetést, a – szükség szerint – ruházattal, illetve textíliával való ellátást, a mentális és lelki gondozást, valamint a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonai

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása