Találatok az alábbira:

Szenvedélybetegek nappali ellátása

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 16. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18. év közötti személynek a szenvedélybetegek nappali ellátásával összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.

A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást nyújt.

Az ellátás célja a szenvedélybetegek minél szélesebb körű elérése, rehabilitációjuk elősegítése, társadalomba, korábbi közösségükbe való visszailleszkedésük támogatása.

A szervezett foglalkozások, programok célja az alkohol-, drog-, és egyéb függőségi problémával küzdő személyek életmódváltozásának ösztönzése, a visszaesés megelőzése, az egészségügyi állapot figyelemmel kísérése.

A nappali ellátás keretén belül lehetőség van:

  • közösségi együttlétre, közös programokban való részvételre
  • személyi tisztálkodásra
  • személyes ruházat tisztítására
  • étel melegítésre, és annak elfogyasztására

Szenvedélybetegek nappali ellátása

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása