Találatok az alábbira:

Nevelőszülői ellátás

A nevelőszülői hálózat olyan otthont nyújtó ellátási forma, mely a gyámhivatal által ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy átmeneti és tartós nevelésben, valamint utógondozói ellátásban részesülő gyermekek és fiatalok számára biztosítja a teljes körű ellátást nevelőszülőjük háztartásában. Emellett biztosítja családi kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást, valamint előkészíti a családi környezetébe történő visszahelyezését. Amennyiben ez nem lehetséges, elősegíti az örökbefogadást, a gyermek/fiatal saját családjába történő visszailleszkedését, és az önálló életkezdés megalapozását szolgáló utógondozást.

A Hálózat megkeresi az arra alkalmas, befogadó családokat, és képzés keretében felkészíti őket a feladat ellátására, valamint folyamatosan biztosítja lelki és fizikai támogatásukat. Közösségé formálásukban kulcsszerepe van a gyülekezeteknek, a gyermekek fejlődése, szocializációja ily módon még inkább biztosítva van. A vér szerinti családokkal való segítő kapcsolattartás is kiemelt helyen szerepel a programban.

 

Nevelőszülő a hatályos jogszabályok szerint az a huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet, aki a gondozásába helyezett gyermeknél legalább 18, de legfeljebb 50 évvel idősebb, és aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására. Emellett rendelkeznie kell a jogszabály által meghatározott képesítéssel.

A nevelőszülők lelkészi ajánlással kerülnek a hálózathoz. Azáltal, hogy a családok mind a gyülekezet tagjai, egyházunk pedig a gyülekezeteiben él, így a befogadott gyermek egyszerre lesz egy család, a hálózat és a gyülekezet tagja. Ez egy hatalmas szeretet- és értéktöbbletet nyújt az elszenvedett traumák feldolgozásához.

A nevelőszülőknek a kiválasztás után egy felkészítő tanfolyamon kell részt venniük. Sikeres tanfolyam elvégzése után bekerülnek a rendszerbe, ahol lehetőséget kapnak gyermekek befogadására.

Az elhelyezhető gyermekek számát befolyásolja a saját gyermekek száma, a befogadni szándékozó gyermek állapota, illetve a befogadó család környezetének sajátosságai.

A családoknál környezettanulmányt készítenek a Hálózat munkatársai, hogy a megfelelő elhelyezési körülményekről meggyőződhessenek.

 

A Hálózat célja a rábízott gyermekek hitben és szeretetben történő nevelése, szeretetszolgálat, evangelizáció és misszió végzése a gyermekek, és nevelőszülők körében, a gyülekezetek építése, erősítése jegyében.

Szakmai cél, hogy a gyermekek képessé váljanak a vér szerinti családjukba való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, végül felkészüljenek a társadalmi integrációra, az önálló életvitel kialakítására.

Nevelőszülői ellátást végző intézmények

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása