Találatok az alábbira:

Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Sellye

Projekt címe:                            Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Sellye

Projekt azonosító száma:       EFOP-2.1.2-16-2018-00091

Projekt kezdete és vége:        2019.03.01-2020.11.28.

Támogatás összege:                15.000.000,- Ft

Kedvezményezett neve:         Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás:            100%

Megvalósulási helyszín:          7650 Sellye, Dózsa György u. 3. hrsz: 57.

Feljegyzés

A „Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Sellye”, EFOP-2.1.2-16-2018-00091 azonosító sz. projektet (a továbbiakban: projekt) az MRE nyerte és indította el 2019. március 1-vel. A projekt célja az ugyancsak EFOP forrásból (EFOP-1.4.3.-16-2017-00034) elnyert Biztos Kezdet szolgáltatás működés megszervezése érdekében, erre a célra alkalmas ingatlan kialakítása, a meglévő gyülekezeti terem nettó 41, 6 nm-es bővítésével. Az elnyert támogatás összege br. 15.000.000,- Ft.

2019.04.05-én az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására pályázati felhívás lett közé téve. A beérkezett ajánlatok mind meghaladták a tervezett költségvetést. Plusz forrást igyekeztünk keresni a megoldáshoz. A beérkezett magas ajánlati árak miatt a felhívást érvénytelennek nyilvánítottuk, amiről értesítettük a gazdasági szereplőket is.

A felhívás során beérkezett magas ajánlatok megvilágították, hogy előre nem látható módon megnövekedett a szükséges önrész, emiatt egyéb lehetőségeket vizsgáltunk meg a beruházás megvalósítására. Tárgyalásokba kezdtünk a Sellyei Református Társegyházközséggel, mivel a beruházás az ő ingatlanukon kerül megvalósításra. A meglévő ingatlan bővítése mellett felmerült az ingatlan jelentős átépítése, valamint a jelenleg ideiglenes helyszínt biztosító épület felújítása. A döntés megalapozása érdekében építési szakember segítségével vizsgáltuk meg az épületeket. A vizsgálat eredményeként a legköltséghatékonyabbnak az eredeti beruházásnak helyet adó, Sellye 57 hrsz. álló épület átalakítása lett.

Az új tervek elkészítése előtt a sellyei gyülekezet presbitériumi jóváhagyására volt szükség, amely 2019.10.19-én született meg.

A döntést követően új tervekre volt szükség. Tervezői beszerzést írtunk ki 2019. december 10-én, amelyre 2019. december 13-ig három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot választottuk. Az új ablaknyílások, valamint a bővítés miatt engedélykötelessé vált a beruházás. Az engedély kérelmet benyújtottuk.

  1. január 1-től megváltozott a kedvezményezett. Az új kedvezményezett a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda lett. A változásra a Református Egyház Zsinatának 2019. április 10-i ülésén ZS.-7/2019.04.10. számú határozattal elfogadott 2019. évi VI. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény (a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról) 3. § és 15. §-a, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, az Egyház Zsinatának ZS.-8/2019.04.10; és a ZS.-50/2019.11.21. számú határozatai alapján került sor.

A kedvezményezett csere az új támogatási szerződéssel 2020. 09. 09-én lépett hatályba.

 

  1. január 1-től az MREDI alatt valósul meg a projekt. Itt új eljárás rend kidolgozására volt szükség a projektek megvalósításához.
  2. 04. 07-én ajánlattételi felhívást tettünk közzé, amely sikertelen volt, mivel csupán egy pályázat érkezett be.
  3. 05. 14-én megismételtük a felhívást, amelyre 3 érvényes ajánlat érkezett, és amelynek eredményként 2020.06.15-én aláírásra került a szerződés a Juhász Generál Kft.-vel.
  4. június 1-vel került átadásra a munkaterület. A hiánytalan kivitelezést követően 2020. augusztus 31-én került visszavételre az építési terület.

A beruházás keretében a következő munkálatok lettek elvégezve:

Az épület akadálymentesítve lett. Az udvarban mozgáskorlátozottak számára parkoló, az épületbe bejutáshoz térkőből rámpa került kialakításra, valamint egy tágasabb bejárat. Az épületen belül a mosdó, konyha, közösségi tér szintén megközelíthető kerekesszékkel.

Egy válaszfal áthelyezésével 20 nm-es világos, és jó elosztású foglalkoztató lett létrehozva, amely új padló burkolatot kapott. A vizesblokkok teljen átalakításon estek át, hogy akadálymentesek és gyermekbarátak legyen.

A bővítés keretében a régi szélfogóból egy iroda került kialakításra. A Domb utca felöli fronton lett beépítve.

A villanyhálózat is korszerűsítésre került. Új vezetékek, ledes világító testek, valamint 3 fázis került bevezetésre.

Kívülről az épült homlokzata újra lett festve. Járda és parkoló, valamint új kapu készült.

  1. augusztus 14-én telepítésre és átadásra kerültek a kinti játszó eszközök:
  • Két beülős hinta biztonsági bébihintával,
  • 2X2 méteres fedett homokozó, homokkal feltöltve, árnyékolóval,
  • 1 méter magas csúszdatorony.
  1. 11. 11-én az épület használatba vételi engedélyt kapott.

Fényképek a Biztos Kezdet Gyerekházról:

Intézmények összehasonlítása