Találatok az alábbira:

Tanoda

A tanoda általános iskolai vagy középfokú iskolai tanulmányait végző (elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű), gyermekek és fiatal felnőttek számára nyújtott segítséget. A tanoda önkéntesen vehető igénybe, társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését.

A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építve, a szülők bevonásával, a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a helyben elérhető egyéb, az érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjával együttműködve nyújtja.

A tanoda célja a gyermek/ fiatal felnőtt tanulásának segítése, a továbbtanulás, pályaválasztás és életpálya-építés elősegítése. Szabadidős programok szervezésével segíti a hasznos időtöltést.

A program a szolgáltatást igénybevevő gyerek/ fiatal családját is igyekszik elérni, bevonni a közösségi programokba.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Tanodák

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása