Találatok az alábbira:

Gyülekezeti diakónia

A Gyülekezeti Diakónia munkaág a Kárpát-medence református diakóniájához, illetve szeretetszolgálatához nyújt szakmai és spirituális segítséget.

Keresünk minden református gyülekezetből egy diakóniai kapcsolattartó munkatársat az információáramlás segítésére. Jelentkezni levélben lehet (dani.laszlo/kukac/diakonia.hu)

A gyülekezeti önkéntesek saját gyülekezeten belül szervezik és segítik a diakóniai szolgálatokat, diakóniai jelzőrendszert építenek a szolgálatok minőségének javítására. Faliújságot és imadobozt helyeznek ki a gyülekezeti teremben, illetve a templomban. Segítik a lelkipásztor munkáját a gyülekezet szeretetszolgálatának szervezésében és végzésében.

Felelősségünk

Isten előtti megállással és hálával kérhetünk áldást életünk és szolgálatunk minden napjára.

Feladatainkhoz, kihívásainkhoz és próbatételeinkhez, elsősorban erőforrásaink tudatosítására és azok tervezett és bölcs használatára van szükségünk.

A presbiterek és gyülekezeti tagok felkészítése és támogatása a diakóniai szolgálatok végzésére fontos lehetősége és felelőssége a gyülekezeteknek.

A gyülekezetek diakóniai identitásának erősítéséhez kínálunk szakmai felkészítő programokat/alkalmakat, melyeket helyben, a gyülekezet sajátosságait figyelembe véve lehet kibontani.

Ezeken keresztül konkrét, gyakorlati segítséget kaphatnak gyülekezetek a diakóniai látás megfogalmazásához és a szolgálatvállalás lépéseinek kidolgozásához, a szolgálók kíséréséhez.

A gyülekezeti szolgálatokban is érvényes az új generációk számára, hogy „Minden formát újra ki kell találni, és az új elképzelésnek magán kell viselnie a környezet összes hatásának jegyeit.” /Peter B./

Így válhat igazán személyessé az érdeklődéstől egészen az aktív elköteleződésig, valamint a szolgálat hűséges vállalásáig vezető út.
A gyülekezetépítés, egymásra figyelés, lelkigondozás, tapasztalataink és erőforrásaink megosztása, önreflexió stb., mind része a gyülekezeti diakóniának.

Ennek tudatában kínálunk lehetőséget gyülekezeteknek a diakóniai együttműködésre, valamint a hitben és cselekvő szolgálatokban való megerősödésre.

Szívesen veszem fel a kapcsolatot minden olyan gyülekezettel, lelkipásztorral, akiket a fent említett “a presbiterek és gyülekezeti tagok felkészítése és támogatása a diakóniai szolgálatok végzésére” program, azaz a gyülekezeti diakóniai fejlesztés érdekel és elfogadják a Diakóniai Iroda segítségnyújtását.

Dani László
gyülekezeti diakóniai referens

A gyülekezeti diakónia szervezésének egyszerű lépései

  1. A gyülekezeti diakóniát spontán módon és szervezetten, dokumentálva is végezni kell minden gyülekezetben. A kettő nem zárja ki egymást. A gyülekezet felelősséggel tartozik a területén élő minden lehetséges “felebarát” irányába Krisztus evangéliumát nem csak szavakban hirdetni, hanem tettekben is megmutatni.
  2. Minden szolgálat előfeltétele, hogy imádságban Isten akaratát keressük és csak azután fogjunk munkához. A lelki, illetve spirituális háttér nélkül nem lehet sem diakóniát sem missziót végezni, illetve egyházat építeni.
  3. Készítsünk gyülekezet területére vonatkozó diakóniai “térképet”, melyben felmérjük a gyülekezet területén élők szükségeit, problémáit, kimutatást készítve az idősek, egyedül élők, betegek, nagycsaládosok, krízisbe került családok életéről. Ez a diakóniai jelzőrendszer megerősítésének kezdete és így a szolgálatot segítő adatbázis bizalmasan kezelendő információival nagy segítséget jelent a szolgálattevők munkájához.
  4. Máshol bevált diakóniai gyakorlatokat, modelleket, vessük össze a felmért helyi igényekkel, a gyülekezet felé irányuló kérésekkel, és a rájuk adott, vagy adandó válaszokkal, felajánlásokkal vagy azok közvetítésével.
  1. Tájékoztatás lehetőségét és fontosságát ne hagyjuk figyelmen kívül. A gyülekezeten belül és kívül ismertessük meg és tudatosítsuk a helyi adottságokhoz, keretekhez és erőforrások illő szolgálatok lehetőségét és felajánlásunkat.
  2. Kapcsolódjunk be az egyházmegyei, kerületi, valamint országos szinten is a diakóniai információáramlásba. Ebben is fontos egymást segítenünk. Több jó gyülekezeti példa megismerhető ha megvalósul a gyülekezetközi és helyi diakóniai információáramlás. (MRSZ kampányok, akciók, Szeretethíd,…)
  3. Kérjünk tájékoztatást a Diakóniai Irodától, egyházmegyei diakóniai előadóktól és lelkipásztoroktól más gyülekezetek a diakóniai programjairól, képzési lehetőségekről, pályázatokról és minden diakóniát segítő szolgálatról, forrásról. Az RMK Társadalmi Missziók vezetőit és/vagy munkatársait is érdemes meghívni egy bizonyságtételre, tájékoztató előadás megtartására.
  4. Gondoljunk a jövőbeni munkatársak elhívására, felkészítésére és szolgálatba állítására. Keressük annak módját, hogyan vonjuk be a frissen nyugdíjba lépő gyülekezeti tagokat az önkéntes diakóniai szolgálatba. Pl. beteglátogatás, szeretetvendégségek és egyéb diakóniai programok szervezésére.

A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájának Kárpát-medencei Diakóniai Lapja az alábbi képre kattintva tölthető le.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diakónia című Kárpát-medencei lap diakóniai képzésekről szóló különkiadása a lenti képre kattintva érhető el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent a diakónia őszi lapszáma

Megjelent a diakónia című lap 3. száma

IDE kattintva megtekintheti a lapot.

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása