Találatok az alábbira:

Biztos Kezdet Gyerekház Sellye

 

 

EFOP-1.4.3-16-2017-00034 azonosító számú Biztos Kezdet Gyerekház Sellye

Megvalósulási időszak: 2018.02.19 – 2022.02.18.

Elnyert támogatás: 40.000.000

Kedvezményezett: MREDI

 

 

 

Jelen projektünket Baranya megyében, Sellye településen valósítjuk meg.

A projekt alapvető célja egy folyamatosan (minden hétköznap 8-13 óra között) üzemelő, megfelelően felszerelt, könnyen megközelíthető Gyerekház létrehozása. Hosszú távú célunk a településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlődési lemaradásaik korai felismerése, a beóvodáztatási és beiskolázási mutatók javítása, a lemorzsolódás csökkentése.

A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják, elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekek és szüleik jelentik. A projekt célcsoportját és a célcsoport igényeit a célcsoport körében végzett személyes kérdőíves igényfelmérés, a területen működő szakemberekkel történt személyes egyeztetés, valamint a települési önkormányzat gyermekvédelmi adatai alapján határoztuk meg.

A projektet a Magyarországi Református Egyház nyújtotta be és nyerte el a támogatást. 2020. január 1-től megváltozott a kedvezményezett. Az új kedvezményezett a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája lett. A változásra a Református Egyház Zsinatának 2019. április 10-i ülésén ZS.-7/2019.04.10. számú határozattal elfogadott 2019. évi VI. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény (a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról) 3. § és 15. §-a, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, az Egyház Zsinatának ZS.-8/2019.04.10; és a ZS.-50/2019.11.21. számú határozatai alapján került sor.

A projekt elején hospitálási látogatásokat szerveztünk már működő gyerekházakba, pl. Dencsházára, Pécsre. A munkatársak sok tanáccsal láttak el minket a működtetés és toborzás kapcsán. Elmondták, hogy a fontos az állandó kapcsolattartás a rendszeresség eléréséhez. Bemutatták, hogy ők ezeket hogyan oldják meg. Dencsházán a dokumentációs rendszert is bemutatták.

A szakmai vezető felvette a kapcsolatot a helyi és a környező települések önkormányzataival, a helyi óvodával és a szociális szféra munkatársaival (Család-és gyermekjóléti szolgálat, védőnők. A személyes találkozók konstruktívak voltak. Segítséget kaptunk a célcsoport jobb behatárolására. A közös családlátogatásokkal sikerült közvetlenül elérnünk a kisgyermekes szülőket.

Nyitó rendezvényünket augusztus 17-én tartottuk, ahol ünnepélyes keretek között megnyílt a gyerekházunk a babák és a mamák előtt. A szolgáltatásnak nagyon nagy sikere volt, a látogatottság folyamatosan növekvő. Az anyukák gyermekeikkel rendszeresen felkeresik a gyerekházat. Sokat mondókázunk, bábozunk és játszunk együtt. A szülőket igyekszünk bevonni minél jobban a gyerekház életébe.

A nagymamákat is megcélozzuk a programjainkkal, így őket is rendszeresen meginvitáljuk, illetve az idősek napján egy kis ünnepséggel készültünk nekik.

  1. októberében a szolgáltatásunk beköltözött végleges helyére, a Dózsa György u. 3. szám alá.

Intézmények összehasonlítása