Találatok az alábbira:

Pszichiátriai betegek otthona

A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának szakvéleménye szükséges.

A pszichiátriai otthon biztosítja a napi huszonnégy órás felügyeletet, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a lakók teljes körű ellátását: a napi legalább háromszori étkeztetést, a szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, a mentális és lelki gondozást és a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás.

Az intézmény az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében szocioterápiás foglalkozásokat szervez. A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani. A szocioterápiás foglalkozások formái a munkaterápia, a terápiás és készségfejlesztő foglalkozás, a képzési célú foglalkozás.

A munkaterápia célja a munkaképesség fejlesztése annak érdekében, hogy az ellátott alkalmassá váljon a szociális foglalkoztatásban való részvételre. A terápiás és képességfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása, melynek keretében kreatív, művészeti-, mozgás- és játékterápiák is szervezhetőek.

Pszichiátriai betegek otthonai

Intézmények összehasonlítása