Találatok az alábbira:

Családok átmeneti otthona

A családok átmeneti otthona az otthontalanná vált, bántalmazott szülő és gyermeke számára biztosít bentlakásos ellátást. A szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során:

  • befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,
  • befogadja a válsághelyzetben lévő, bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,
  • biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,
  • segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
  • biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
  • az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
  • közreműködik az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Családok átmeneti otthonai

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása