Találatok az alábbira:

Fenntartási időszakban lévő projektek

 

 

 

A Kisszekeresi Tanoda létrehozása és működtetése

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Projekt címe: A Kisszekeresi Tanoda létrehozása és működtetése,

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00077

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01.  -2018. 12. 31.

Támogatás összege: 29.520.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A 2016 ősze és 2019 év vége között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Kisszekeres az Észak-Alföldi régióban, a Fehérgyarmati kistérségben található, mely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike, itt fokozottan megjelenik az a probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait.

A projekt közvetlen célja, hogy 25 gyerek fejlesztését elvégezzük, hogy helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei: Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket, és 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a félév kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták, és szoros együttműködésben dolgoztak a települések szociális és intézményhálózatának munkatársaival.

 

 

Az Okányi Tanoda létrehozása és működtetése

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Projekt címe: Az Okányi Tanoda létrehozása és működtetése,

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00082

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01. – 2018. 12. 31.

Támogatás összege: 27 840 000,- Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Okány a Dél-Alföldi régióban, a Sarkadi Járásban található, mely a hátrányoshelyzetű kistérségek közé sorolható, itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

A szociális, a tanulási kompetencia fejlesztése a klub foglalkozásokba beleépítve történt. Az IKT és számítástechnikai foglalkozások a humán és reáltantárgyi felkészítés foglalkozásaiba integráltan, az oktatási feladatokhoz kapcsolódóan valósultak meg

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A pedagógusok/szaktanárok több esetben is beszámoltak az iskolai eredmények javulásáról. Van olyan diák, aki többet tudott javítani az elvárt 10 százaléknál, egy-egy tantárgyi fejlesztés révén.

A gyermekek személyiségének fejlődését szolgálták a szabadidős foglalkozások és a bentlakásos programok. A legnagyobb élmény számukra a balatoni nyaralás volt, amire folyamatosan visszaemlékeznek és várják a következő nyári táborozási lehetőséget. A kisebb kirándulásokat ugyancsak pozitívan értékelik. Ilyen volt a mozilátogatás Békéscsabán, és az Almássy kastély látogatása Gyulán.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták, valamint szoros együttműködésben dolgoztak a települések szociális és intézményhálózatának munkatársaival.

 

 

A Sellyei Tanoda létrehozása és működtetése

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Projekt címe: A Sellyei Tanoda létrehozása és működtetése

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-00136

Projekt kezdete és vége: 2016. 11. 01. – 2018. 12. 31.

Támogatás összege: 30 000 000,- Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Sellye a Dél-dunántúli régióban, a Sellyei kistérségben található, mely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike. Itt is jelenlévő probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a 2016-2017-es év második félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg.

Kiemelt feladatnak tekintettük a szociális kompetencia fejlesztését, ezt minden pedagógus munkájába beépítette. Segítettük tanulóink beilleszkedését a közösségbe, önismeretüket és önértékelésüket erősítettük, a viselkedési szabályokat gyakoroltattuk. Részképességek fejlesztése fejlesztőpedagógusunk feladata. Erősítettük tanulóinkban a tanulási motivációt és segítettük az önálló tanulási képességek kialakulását. (tanulásmódszertan, tanulási technikák alkalmazása). A pályaválasztást, pályaorientációt úgy tudtuk segíteni, hogy meghívott vendégeink havi szinten egy-egy szakmát mutattak be.

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták.

Folyamatosan kapcsolatot tartunk a tanodás partnereinkkel, az Oktatási Hivatallal, a tanulók iskolájával, a Református Társegyházközség gyülekezeti tagjaival, a Gyermekjóléti Szakszolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal

 

 

Dencsházai Tanoda szakmai fejlesztése

Kedvezményezett: A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

A projekt címe: Dencsházai Tanoda szakmai fejlesztése

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.1-15-2015-00250

A Projekt kezdő időpontja: 2016. 11. 01.

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. 12. 31.

A Projektre megítélt támogatás összege: 29 400 000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

 

A 2016 november és 2019 december között lezajlott projektünk célja az volt, hogy a településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai felzárkóztatását és továbbtanulását támogassuk.

Dencsháza Baranya megyében, a Dél-Dunántúl régióban, a Szigetvári kistérségben található, mely az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike, itt fokozottan megjelenik az a probléma, hogy sok gyerek az általános iskolából kikerülve félbehagyja tanulmányait, esetenként az általános iskola befejezése is problémába ütközik számukra.

A projekt közvetlen célja, hogy a gyerekek helytálljanak az oktatási rendszerben és segítsük a társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat.

A projekt tevekénységei:

Első lépésként beszereztük a szükséges eszközöket. 2017 januárjában megkezdődtek a rendszeres szakmai programok, melynek keretében elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és a haladási naplók.

Februárban, a 2016-2017-es év másodok félévének kezdetével megindultak a fejlesztő tevékenység a tanulók egyéni szükségletei alapján. Igénytől függően a gyermekek tanulási alapkészségének (szövegértés olvasás, írás, matematika-logika) fejlesztése és kiegészítő kompetenciák (IKT, idegen nyelv) fejlesztése történt meg, és emellett fontos volt a szociális hátrány kompenzálása is.

A szociális, a tanulási kompetencia fejlesztése a klub foglalkozásokba beleépítve történt. Az IKT és számítástechnikai foglalkozások a humán és reáltantárgyi felkészítés foglalkozásaiba integráltan, az oktatási feladatokhoz kapcsolódóan valósultak meg

Minden nap legalább egyszeri étkezést biztosítottunk a gyerekek számára, akik számos egyéb kiegészítő tevékenységen részt vehettek. A tanodában hétköznaponként négy órán át fogadtuk a gyerekeket, és alkalmanként szombaton is tartottunk programokat.

A gyermekek személyiségének fejlődését szolgálták a szabadidős foglalkozások és a bentlakásos programok. (Szeged, Ópusztaszer, Mórahalom, Pécs Zsolnai, színházlátogatás)- Céljainkat a szülői ház támogatása nélkül nem, vagy csak részben érhetjük el, ezért a programban a közösségi munkatársak a gyerekek családjait több alkalommal meglátogatták, valamint szoros együttműködésben dolgoztak a települések szociális és intézményhálózatának munkatársaival.

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

 

Intézmények összehasonlítása