Találatok az alábbira:

Rólunk

A Református Szeretetszolgálat a Zsinati intézmények fenntartása mellett monitoring feladatokat lát el, szakmai segítséget nyújt a református szolgálatok működésében, támogatja a gyülekezeti diakóniát és a jól működő modellek bemutatását, segíti a diakónia fejlesztését, valamint a felzárkózás ügyét.

Párbeszédet folytat a társadalom elesettjeivel és a kormányzattal.

Miben segíthetünk?

  • Református diakóniai intézményeink országszerte várják a jelentkezőket. Szerteágazó intézményrendszerünk segítséget jelenthet ismerőseinek, rokonainak. Van református idősotthon, idősek klubja, házi segítségnyújtás, étkeztetés, fogyatékos személyek otthona (gyermekotthonok), támogató szolgálat, pszichiátriai beteg otthona, szenvedélybetegek otthona (drogterápiás intézet), családok átmeneti otthona, családi napközi, gyermekvédelmi szakszolgálat – nevelőszülői hálózat, pedagógiai szakszolgálat, tanya- és falugondnoki szolgálat, stb. Ismerje meg szolgálatainkat címtárunkban.
  • Diakóniai kérdésekre is választ kaphat szakértőinktől, akik örömmel állnak rendelkezésre.
  • Református Diakóniai Felnőttképzési Intézményünk tart egyházi, OKJ-s, államilag akkreditált és szociális szakmai képzéseket. Kérésre új képzést is kidolgozunk és vidéki tanfolyamokra is lehetőségek kínálunk, valamint távoktatásra is lehetőség van. Jelentkezhet oktatónak vagy kérheti új, egyéni képzés kidolgozását.
  • Nem titkolt célunk a szemléletformálás, amely segíti a társadalom perifériájára szorultak elfogadását, valamint önkéntes tevékenység során lehetőséget biztosítunk az elesettek megsegítésére.

 

Diakóniai díjak

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának megbecsülését és kitüntetés formájában való elismerését.

E célból a Zsinat a 2006. évi őszi ülésén a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végzők munkájának elismerésére megalapította a Juhász Zsófia és a Kiss Ferenc díjakat. A Juhász Zsófia díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni.

Juhász Zsófia díjjal elismert szolgálók

Kiss Ferenc díjjal elismert szolgálók

 

Környezeti fenntartás

Magyarországi Református Egyház környezetvédelmi programja és dokumentumai, az éves beszámolók: www.okogyulekezet.hu

 

Intézmények összehasonlítása