Találatok az alábbira:

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

Támogatott lakhatás fogyatékos személy esetében alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés megtörténtét követően, annak eredménye alapján nyújtható.

A támogatott lakhatás olyan ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a

 • lakhatási szolgáltatást,
 • az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt,
 • a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást,
 • az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén
 • a felügyeletet,
 • az étkeztetést,
 • a gondozást,
 • a készségfejlesztést,
 • a tanácsadást,
 • a pedagógiai segítségnyújtást,
 • a gyógypedagógiai segítségnyújtást,
 • a szállítást,
 • a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást.

 

A támogatott lakhatás:

 • az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül,
 • személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában,
 • az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.

 

Támogatott lakhatásban az ellátást igénybe vevő személy gyermeke is ellátható.

Támogatott lakhatást biztosító intézmények

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása