Találatok az alábbira:

Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve

EFOP-1.4.3-16-2017-00035 azonosító számú Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve

Megvalósulás időszaka: 2018.02.19 – 2022.02.18.

Elnyert támogatás: 40.000.000

Kedvezményezett: MREDI

 

 

 

Jelen projektünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Bánréve településen valósul meg.

A projekt alapvető célja egy folyamatosan (minden hétköznap 8-13 óra között) üzemelő, megfelelően felszerelt, könnyen megközelíthető Gyerekház létrehozása. Hosszú távú célunk a településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, 0-3 éves gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlődési lemaradásaik korai felismerése, a beóvodáztatási és beiskolázási mutatók javítása, a lemorzsolódás csökkentése.

A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják, elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekek és szüleik. A projekt célcsoportját és a célcsoport igényeit a célcsoport körében végzett személyes kérdőíves igényfelmérés, a  területen működő szakemberekkel történt személyes egyeztetés, valamint a települési önkormányzat gyermekvédelmi adatai alapján határoztuk meg

A projektet a Magyarországi Református Egyház nyújtotta be és nyerte el a támogatást. 2020. január 1-től megváltozott a kedvezményezett. Az új kedvezményezett a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája lett. A változásra a Református Egyház Zsinatának 2019. április 10-i ülésén ZS.-7/2019.04.10. számú határozattal elfogadott 2019. évi VI. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény (a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról) 3. § és 15. §-a, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, az Egyház Zsinatának ZS.-8/2019.04.10; és a ZS.-50/2019.11.21. számú határozatai alapján került sor.

Az projekt elindítását követően más gyerekházak tapasztalatait is szerettük volna megismerni, ezért egy már működő gyerekházba, Putnokra látogattunk el. Egy jól működő gyerekházat ismertünk meg, a szülők örömmel jöttek, családias volt a hangulat, a gyerekek biztonsággal mozogtak a házban. Kaptunk néhány tippet a családok bevonására, és a rendszeres látogatás fenntartására.

Nyitó rendezvényünket augusztus 15-én tartottuk, ahol ünnepélyes keretek között megnyílt a „Tündérkert Gyerekház”. A szolgáltatás azóta is folyamatos, az anyukák és a babák rendszeresen járnak. Tematikus napokat, kreatív klubokat szervezünk, amely alkalmakra közösen sütünk, főzünk az anyukákkal. Programjaink egy része nyitott a település számára.

Külsős szakemberek segítik a gyerekek fejlődését. Heti rendszerességgel tart foglalkozásokat a gyógytornász, a fejlesztőpedagógus, valamint az óvodapedagógus is.

Gyerekházunk 2019. júniusa óta Bánréve, Ady Endre u. 17. szám alatt működik. Az épület 2020. tavaszán átalakításra került, hogy a szolgáltatás funkcióinak teljes körűen megfeleljen.

 

Intézmények összehasonlítása