Találatok az alábbira:

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása

A szenvedélybetegek közösségi ellátása egy önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában vagy lakókörnyezetében történő gondozás. A szolgáltatás célja az életmódváltozás elindítása, segítése, a folyamat nyomon követése.

A szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítjuk:

  • a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
  • a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
  • a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
  • a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
  • az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
  • megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében,
  • a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
  • a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.

 

A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán, közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok felkutatása és az alacsony küszöbű ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Szenvedélybetegek közösségi alapellátását végző intézmények

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása