Találatok az alábbira:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás időskorúaknak

Az idősek klubja olyan szociális szolgáltatás, amely elsősorban a saját otthonukban élő, elhagyatott, magányos, idős emberek számára nyújt napközbeni segítséget, közösséget. Ahogyan a Szociális törvény fogalmaz: „tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.”

Az idősek klubja

  • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
  • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
  • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Szolgáltatásai:

  • szabadidős programok szervezése,
  • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • munkavégzés lehetőségének szervezése,
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
  • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása