Találatok az alábbira:

Fogyatékos személyek otthona

A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezhető el a fogyatékos személyek otthonában.

A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

A fogyatékos személyek bentlakásos intézményének vezetője az alapvizsgálat elvégzésének kezdeményezésével egyidejűleg a komplex szükségletfelmérést is elvégzi, és tájékoztatja az ellátást igénylőt a támogatott lakhatás igénybevételének lehetőségéről.

 

A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan – a külön jogszabályban foglaltak szerint – biztosítva van a korai fejlesztés és gondozás, ötéves kortól a fejlesztő felkészítés, az iskolai tanulmányok folytatásának segítése, valamint a gyógypedagógiai fejlesztés.

Az intézmény biztosítja a napi huszonnégy órás felügyeletet, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a lakók teljes körű ellátását: a napi legalább háromszori étkeztetést, a – szükség szerint – ruházattal, illetve textíliával való ellátást, a mentális és lelki gondozást, valamint a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást.

Az intézmény lehetőséget ad a lakó számára a fogyatékosságának megfelelő, szinten tartó, képességfejlesztő foglalkoztatáson való részvételre, továbbá sport- és szabadidős tevékenységek végzésére.

Fogyatékos személyek otthonai

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása