Találatok az alábbira:

Idősek nappali ellátása

Az idősek nappali ellátása olyan szociális szolgáltatás, amely elsősorban a saját otthonukban élő, elhagyatott, magányos, idős emberek számára nyújt napközbeni segítséget, közösséget. Ahogyan a Szociális törvény fogalmaz: „tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.”

Az idősek nappali ellátása:

 • az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
 • a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,
 • biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

 

Szolgáltatásai:

 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

 

Idősek nappali ellátása keretében demens személyek is elláthatóak.

A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértői szerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el. A demens személyek nappali ellátása megszervezhető önálló intézményi formában, illetve más nappali ellátás részeként.

 

A demens személyek nappali ellátására – ideértve a más nappali ellátás részeként megszervezett formát is – a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

 • egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni,
 • a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítani kell.

Idősek nappali ellátását végző intézmények

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása