Találatok az alábbira:

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A pszichiátriai betegek nappali intézménye az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési, állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását.

 

A nappali ellátás az igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális, állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, közösségi programokat szervez. Lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, étkezésre, étel melegítésére, elfogyasztására, háztartási vagy háztartást pótló tevékenység lebonyolítására.

Az intézmény szabadidős programokat szervez, az ellátottak részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket, egészségügyi felvilágosító előadásokat szervez.

A szolgáltatás a pszichiátriai betegek ellátása mellett segítséget nyújthat a promóció és elsődleges prevenció céljával a mentálisan sérült, krízisben lévő személyek részére is.

Pszichiátriai ellátást nyújtó intézmények

Intézmények összehasonlítása