Találatok az alábbira:

Menedék Biztos Kezdet Gyerekház Bódvaszilason

EFOP-1.4.3-16-2017-00033 azonosító számú Menedék Biztos Kezdet Gyerekház Bódvaszilason

Megvalósulás időszaka: 2018.02.19 – 2022.02.18.

Elnyert támogatás: 40.000.000

Kedvezményezett: MREDI

 

 

 

 

 

 

Jelen projektünket Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Bódvaszilas településen valósítjuk meg, a Petőfi u. 11 szám alatt.

A projekt alapvető célja egy folyamatosan (minden hétköznap 8-13 óra között) üzemelő, megfelelően felszerelt, könnyen megközelíthető Gyerekház létrehozása. Hosszú távú célunk a településen élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, 0-3 éves gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlődési lemaradásaik korai felismerése, a beóvodáztatási és beiskolázási mutatók javítása, a lemorzsolódás csökkentése.

A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják. Elsősorban a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyerekeket és szüleiket fogadjuk. A projekt célcsoportját és a célcsoport igényeit a célcsoport körében végzett személyes kérdőíves igényfelmérés, a területen működő szakemberekkel történt személyes egyeztetés, valamint a települési önkormányzat gyermekvédelmi adatai alapján határoztuk meg.

A projektet a Magyarországi Református Egyház nyújtotta be és nyerte el a támogatást. 2020. január 1-től megváltozott a kedvezményezett. Az új kedvezményezett a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája lett. A változásra a Református Egyház Zsinatának 2019. április 10-i ülésén ZS.-7/2019.04.10. számú határozattal elfogadott 2019. évi VI. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény (a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról) 3. § és 15. §-a, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, az Egyház Zsinatának ZS.-8/2019.04.10; és a ZS.-50/2019.11.21. számú határozatai alapján került sor.

A projekt elindítását követően szerettük volna megismerni más gyerekházak tapasztalatait, ezért szakmai látogatásokat szerveztünk már működő gyerekházakba. A szociális szféra szereplőivel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. A családgondozó és a védőnő is az elejétől fogva segíti a munkánkat.

A településen telepi környezetben, leginkább komfort nélküli épületekben élnek a helyi roma családok, a település peremén. Az ebben a közösségben élő anyukák és gyermekeik bevonása kiemelten fontos a projekt szempontjából.

Nyitó rendezvényünket augusztus 15-én tartottuk, ahol ünnepélyes keretek között megnyílt a „Menedék Biztos Kezdet Gyerekház” a családok előtt. A szolgáltatás azóta folyamatos, az anyukák és a babák rendszeresen járnak. Tematikus napokat, kreatív klubokat szervezünk, közösen sütünk és főzünk az anyukákkal. Mosási lehetőséget biztosítunk a családok számára, amelyet rendszeresen igénybe vesznek. Külsős szakembereket is bevonunk a gyerekek fejlődése érdekében. Heti rendszerességgel tart foglalkozásokat a gyógytornász, és a fejlesztőpedagógus.

A programjaink egy része nyitott a település számára is.

Intézmények összehasonlítása