Találatok az alábbira:

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

A rehabilitációs intézmény feladata az intézményi ellátást igénybe vevő szenvedélybetegek önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedésének támogatása, és az utógondozás megszervezése.

A rehabilitációs intézményi keretek között indokolt biztosítani annak a rászoruló személynek az elhelyezését, akinek az egészségi, a pszichés, a mentális, a szociális állapota a rehabilitáció több területén, együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek hatékony megoldása ambuláns formában vagy más intézményi keretek között nem valósítható meg.

Az intézményben azt a 18. életévét beöltött szenvedélybeteget lehet ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

Szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvételéhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.

Rehabilitációs intézményben az ellátás időtartama nem haladja meg a három évet, de indokolt esetben, ez egy alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható.

Az ellátás során mindenkinek biztosítják állapotuktól függően:

  • az önálló vagy részben önálló életvitelhez szükséges feltételeket, a nélkülözhetetlen étkeztetést,
  • az ellátott rehabilitációjához szükséges fejlesztő felkészítést, képzést, foglalkoztatást vagy a foglalkoztatáshoz történő hozzájutás módját,
  • az iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy tanfolyami oktatást, képzést nyújt, valamint szervezi az ezekhez történő hozzájutást, különös tekintettel az integrált oktatás lehetőségének biztosítására
  • a szükséges egészségügyi ellátást vagy az egészségügyi ellátáshoz történő hozzájutás módját.
  • szociális, pszichés és mentális segítségnyújtás
  • munkavégzés célú foglalkoztatást, képzést vagy képességfejlesztést
  • szabadidős, kulturális és közösségi programokat biztosít, szervez

Az intézmény feladata továbbá az ellátást igénybevevő önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá a társadalomban történő be- és visszailleszkedésének támogatása és az utógondozás megszervezése.

A sikeres rehabilitáció után következik az utógondozás, mely az intézmény elhagyását követő állapotának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a lakókörnyezetébe történő beilleszkedésében, a munkavégzéssel, életkörülményeivel, napi ritmusával kapcsolatos problémáinak megoldásában, az egyéni konfliktusok kezelésében történő segítségnyújtás.

 

Fiatalkorúak drogterápiás otthona

A rehabilitációs intézmény feladata az intézményi ellátást igénybe vevő szenvedélybetegek önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása, fejlesztése, továbbá a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedésének támogatása, és az utógondozás megszervezése.

A fiatalkorúak drogterápiás otthona egyedülálló módon, speciálisan a tinédzserek számára nyújt ellátást.

Az intézmény működésében minden olyan terápiás elem megjelenik, mely a fiatalok józan életvitelének kialakítását segíti. A református szellemiségben működő otthon pillérei a terápiás közösség keretein belül erősen strukturált közösségi lét, az önsegítő elemek alkalmazása valamint tanoda jellegű pedagógiai program. Az otthon törekszik az ellátott fiatal családjával, hozzátartozóival való folyamatos kapcsolattartásra. Fontos az iskolai tanulmányok folytatásának biztosítása.

Szenvedélybetegeket ellátó rehabilitációs intézmények

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása