Találatok az alábbira:

Fogyatékos személyek gondozóháza

A fogyatékosok gondozóháza ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít.

A fogyatékosok gondozóházában azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.

Az intézmény biztosítja a napi huszonnégy órás felügyeletet, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a lakók teljes körű ellátását: a napi legalább háromszori étkeztetést, a – szükség szerint – ruházattal, illetve textíliával való ellátást, a mentális és lelki gondozást, valamint a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást.

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

A fogyatékos személyek gondozóházában lehetőség szerint a fogyatékosság jellege szerint elkülönített gondozási egységekben kell az ellátást megszervezni, figyelembe véve az ellátást igénybevevők életkorát és fejlettségi szintjét.

Fogyatékos személyek gondozóházai

KAPCSOLÓDÓ HÍREINK

Intézmények összehasonlítása