Találatok az alábbira:

CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Mezőcsokonyán

Projekt címe:                             CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Mezőcsokonyán

Projekt azonosító száma:       EFOP-2.1.2-16-2018-00093

Projekt kezdete és vége:        2019.03.01-2020.11.29.

Támogatás összege:                14 998 589,- Ft

Kedvezményezett neve:         Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás:            100%

Megvalósulási helyszín:          7434 Mezőcsokonya, Dózsa György u. 6. Hrsz.: 58

 

A „CSILLAGVÁR Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Mezőcsokonyán”, EFOP-2.1.2-16-2018-00093 azonosító sz. projektet (a továbbiakban: projekt) az MRE nyerte és indította el 2019. március 1-jével. A projekt célja a Biztos Kezdet szolgáltatás működésére alkalmas ingatlan kialakítása.

A református egyházközség gyülekezeti házának otthont adó telken egy új épület lett felépítve. Az új épület felépítésének megkezdése jelen pályázati forráson kívül valósul meg szerkezetkész állapotig. A Mezőcsokonya Református Társegyházközség a kormányzati támogatásként (EGYH-KCP-17-P-0167) rendelkezésre álló bruttó 15 millió forintból kezdte meg az építkezést, beleértve a tervezési és engedélyezési eljárást.

A pályázat benyújtása, és a projekt megvalósítás között eltett idő alatt az építő ipari szektorban szignifikáns áremelkedés következett be, amely a tervezéskor nem volt megbecsülhető.

Emiatt új tervezői költségbecslést kértünk be. Az új indikatív árajánlat br. 31.936.202,- Ft, amely a br. 12. 592.650,- Ft tervezett költségek közel háromszorosa. Az előállt helyzetre igyekeztünk megoldást találni és saját forrást teremteni.

A jelentős önerő miatt egyházon belül helyzetfelmérés készült, biztos alapot teremtve a hiányzó közel 20 millió forint előteremtéséhez. A költségracionalitást szem előtt tartva módosított tervek készültek.

Ezt követően kerülhetett összeállításra a beszerzési dokumentáció. A beszerzés 2019. november 27-én került kiírásra, és 2019. december 6.-ig négy pályázat érkezett be. A beszerzésen az értékelést követően a NOÉP97 Kft. ajánlata bizonyult a legjobbnak, amiről 2019. 12. 30-án értesítettük őket.

  1. január 1-től megváltozott a kedvezményezett. Az új kedvezményezett a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda. A változásra a Református Egyház Zsinatának 2019. április 10-i ülésén ZS.-7/2019.04.10. számú határozattal elfogadott 2019. évi VI. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény (a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról) 3. § és 15. §-a, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, az Egyház Zsinatának ZS.-8/2019.04.10; és a ZS.-50/2019.11.21. számú határozatai alapján került sor.

A Kedvezményezett cserére tartozó szerződés módosítás 2020. szeptember 28-án lépett hatályba. A csere jóváhagyását követően a projekt hosszabbítását kezdeményeztük, amit 2020. október 07-én hagytak jóvá.

  1. január 1-től az MREDI alatt valósul meg a projekt. A kivitelezői szerződést az ingatlan építésének befejezéséről már az MREDI kötötte meg február 25-vel, br. 24.000.002,- Ft vállalkozó díjjal. A kialakult vírus helyzet miatt március 25-vel került átadásra a munkaterület. Az építkezés 2020. augusztus 31-vel zárult, a munkaterület visszaadásra került.

Az épületen a következő munkálatok lettek elvégezve:

Az épület akadálymentesítve lett. Az udvarban mozgáskorlátozottak számára parkoló, az épületbe bejutáshoz betonrámpa került kialakításra. Az épületen belül a mosdó teljes mértékben akadálymentes.

Beépítésre kerültek a nyílászárók. Felkerült az épületre a hőszigetelés, valamint a szigetelt álmennyezet. Elkészültek a hideg és meleg burkolatok. Kialakításra került a mosdó, és az akadálymentes fürdő.

A projekt keretében készült el a teljes villamos, víz és fűtés hálózat. A világításról energia takarékos led süllyesztett mennyezeti lámpák gondoskodnak. A fűtés és melegvíz kombinált kondenzációs gázkazánról üzemel.

 

Az épület köré kaviccsal felszórt járda és 3 beállós parkoló készült.

 

  1. augusztus 13-án telepítésre és átadásra kerültek a kinti játszó eszközök:
  • Két beülős hinta biztonsági bébihintával,
  • 2X2 méteres fedett homokozó, homokkal feltöltve, árnyékolóval,
  • 1 méter magas csúszdatorony.

Fényképek a Biztos Kezdet Gyerekházból:

Intézmények összehasonlítása