Találatok az alábbira:

Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Bánréve

Projekt címe:                     Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Bánréve

Projekt azonosító száma:  EFOP-2.1.2-16-2018-00092

Projekt kezdete és vége:   2019.03.01-2020.11.29.

Támogatás összege:         14.998.300,- Ft

Kedvezményezett neve:    Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda

Támogatási intenzitás:      100%

Megvalósulási helyszín:    3654 Bánréve, Ady Endre u 17. hrsz: 145/1.

 

A „Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Bánréve”, EFOP-2.1.2-16-2018-00092 azonosító sz. projektet (a továbbiakban: projekt) az MRE nyerte és indította el 2019. március 1-vel. A projekt célja a Biztos Kezdet szolgáltatás működésére alkalmas ingatlan kialakítása.

Az eredeti tervek szerint a gyerekház végleges otthona a református egyházközség templomának és gyülekezeti házának otthont adó telken létesült újépítésű ingatlan lett volna. Külső tényezők változása (építőanyag és munkadíjak emelkedése) miatt előre nem látható módon megnövekedett az építés megvalósításához szüksége önrész mértéke. Emiatt egyéb lehetőségeket vizsgáltunk meg a beruházás megvalósítására, illetve újra tervezésére. Az építkezés lehetősége mellett ingatlan felújítás lehetősége merült még fel. Ennek érdekében megvizsgáltuk az ingatlan piacon fellelhető épületeket. A lehetőségek reális felmérése érdekében 2019. május 13-án szakember segítségével felmértük a lehetséges ingatlanokat. A megtekintett 3 ingatlanból egy került kiválasztásra. 2019. június 3-án vásárolta meg a Magyarországi Református Egyház a Bánréve 145/1 helyrajziszámú ingatlant. Új tervezői beszerzést írtunk ki. Az új tervek szeptemberre készültek el, majd többször módosításra kerültek, hogy minél közelebb kerüljenek a projektben elnyert összeghez.

  1. január 1-től megváltozott a kedvezményezett. Az új kedvezményezett a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda lett. A változásra a Református Egyház Zsinatának 2019. április 10-i ülésén ZS.-7/2019.04.10. számú határozattal elfogadott 2019. évi VI. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény (a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatáról) 3. § és 15. §-a, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 11/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, az Egyház Zsinatának ZS.-8/2019.04.10; és a ZS.-50/2019.11.21. számú határozatai alapján került sor.
  2. 04. 15.-én került benyújtása a kedvezményezett csere, amely 2020. 09. 09-én lett jóváhagyva. Ez idő alatt folyamatosan zajlottak a munkálatok a projekt megvalósításában.
  3. február 17-én ajánlattételi felhívást küldtünk ki az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztásához. Február 24-ig 3 sikeres pályázat érkezett be, így március 24-én szerződést is kötöttünk a nyertes ajánlattevő Borsodszer Építő és Szerelő Kft.-vel.

Az épületen a következő munkálatok lettek elvégezve:

Az épület akadálymentesítve lett. Az udvarban mozgáskorlátozottak számára parkoló, az épületbe bejutáshoz betonrámpa került kialakításra. Az épületen belül a mosdó, konyha, közösségi tér szintén megközelíthető kerekesszékkel.

Egy válaszfal eltávolításával 36 nm-es világos, és jó elosztású foglalkoztató lett létrehozva, amely új padló burkolatot kapott. A vizesblokkok teljes átalakításon estek át, hogy akadálymentesek és gyermekbarátok legyen.

Korszerűsítve lett az épület fűtése (egy új, hatékonyabb gázkazán került beszerelésre), valamint a villanyhálózat is. Új ledes világító testek, valamint 3 fázis került bevezetésre.

Kívülről az épület új vízszigetelést és homlokzati festést kapott. Az udvaron új kapu, járda és egy, a kinti játékok tárolására alkalmas tároló került telepítésre.

  1. április 29-én átadásra került a munkaterület, majd június 30.-ára a kivitelező a munkálatokat elvégezte, így az épület visszaadásra került.

 

  1. augusztus 19-én telepítésre és átadásra kerültek a kinti játszó eszközök:
  • Két beülős hinta biztonsági bébihintával,
  • 2X2 méteres fedett homokozó, homokkal feltöltve, árnyékolóval,
  • 1 méter magas csúszdatorony.

Fényképek a Biztos Kezdet Gyerekházról:

 

Intézmények összehasonlítása