Találatok az alábbira:

Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház

Szerző: szirak.sara on 2022/09/07
| 0

Projekt címe:                    Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház

Projekt azonosító száma:  EFOP-1.4.3-16-2017-00035

Projekt kezdete és vége:   2018.02.19.- 2022.02.18.

Támogatás összege:    40.000.000,- Ft

Kedvezményezett neve:    Református Szeretetszolgálat

Támogatási intenzitás:     100%

Megvalósulási helyszín:   3654 Bánréve, Ady Endre út 17.  

A Magyarországi Református Egyház 40 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az EFOP-1.4.3-16-2017-00035 azonosító számú, Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház pályázatával. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósult meg. A projekt 2018.02.19-én kezdte meg működését Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Bánrévén. A koragyerekkori esélyteremtést támogató Biztos Kezdet program keretében létrejött a Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház, mely a 0-3 éves korú kisgyermeket nevelő családokat segíti és támogatja, különböző programok, szolgáltatások és fejlesztések segítségével. 2020  január 1-jével jogutódlással került át a projekt a Magyarországi Református Egyháztól a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodájához, majd egy névváltozást követően a Református Szeretetszolgálat fenntartásában zárult 2022.02.18-án.

A 40 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósult projekt előkészítő szakasza után 2018. 08. 15-én nyitott meg a gyerekház. A munkatársak sikeresen kialakították a szakmai kapcsolatot a szakmai partnerekkel, megismertették a településen élő családokat a szolgáltatásaikkal, elvégezték a munkájukhoz szükséges Biztos Kezdet alapképzést, a partnerek pedig a partnerképzést. A végleges helyszínt a 3654 Bánréve, Ady Endre út 17. szám alatt alakították ki.

A gyerekház a település része lett, a szakemberek ajánlják a várandósoknak, édesanyáknak a házat, és a szülők között is terjed a szolgáltatások híre. A kisgyermekes családok komplex szolgáltatásokban részesültek a gyerekházban, úgy mint beszélgetőkörök, tanácsadások, tízórai, közösségi rendezvények, ügyintézési lehetőség, emellett gyógytornász, dúla valamint fejlesztőpedagógus járt rendszeresen a házba.

Projektünk célcsoportja a településen hátrányos helyzetben, mélyszegénységben élő, 0-3 éves korú gyermekek, az őket nevelő szülők és a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő várandósok voltak. Közvetett célcsoportunk a területen illetékes családsegítő és gyermekjóléti szakemberek, védőnő, gyermekorvos, óvónők, fejlesztő- és gyógypedagógusok, egyházi és civil szervezetek tagjai, akiknek a tevékenysége valamilyen módon kapcsolódik a településhez.

A projekt során a Szakmai tervben vállalt rövid- és hosszú távú célokat egyaránt elértük, gyerekházunk könnyen megközelíthető, központi helyen, folyamatosan üzemel, megfelelően felszerelt. A gyerekek tanulási képességeinek javítása érdekében napi rendszerességgel valósítottunk meg napi-illetve hetirendünk alapján tematikus foglalkozásokat, a szülők bevonásával. A fejlődési lemaradással küzdő gyermekek készségfejlesztése érdekében gyógytornászt és fejlesztőpedagógust vontunk be a projektbe. Rendszeres állapotfelméréssel, fejlesztéssel és nyomon követéssel, tanácsadással segítettük a családokat. A szülőket is többféle módon támogattuk. A védőnőtől információkat kaptak a gyermekgondozás, gyermeknevelés témájában, emellett dúla segítette a szülésre való felkészülést. Álláskeresésben, képzésben is kaphattak információt,  ügyintézési lehetőséget; számítógép állt rendelkezésre internet elérhetőséggel. Beszélgetőkörök, szülői fórumok során nyílt a szülőknek lehetősége egy-egy téma megbeszélésére; a folyamatot a gyerekházas munkatársak és szakemberek segítették. Programjaink egy részébe a közösséget is bevontuk, szabadidős és kulturális programok keretében. Ezek az alkalmak nagyon népszerűek voltak, és elérték a tágabb családot is.

A projekt megvalósítása során együttműködtünk a település szakmai partnereivel, így különösen a védőnői szolgálattal, óvodával, gyermekjóléti szakemberekkel, önkormányzattal, a Bánrévei Református Egyházközséggel, valamint a Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Projektünk egyik távolabbi célja a beiskolázási mutatók javítása, a lemorzsolódás csökkentése. Ennek érdekében hangoltuk össze a településen működő szolgálatokat, és kerestük meg a kisgyermekeket nevelő vagy gyermeket tervező családokat. A biztos kezdet szolgáltatás segítségével lehetőség nyílt a gyermekek fejlődésének nyomon követésére, az esetleges lemaradások korai felismerésére, és szakemberek általi fejlesztésekre. Az óvónővel is rendszeres volt a kapcsolat, egyeztetés, segítve az óvodai átmenetet, támogatva a beilleszkedést, ezáltal a későbbiekben emelve az iskolai eredményességet is.

A gyerekek esélyeinek növelése érdekében az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik
együttes támogatásával, a különböző programok és rendezvények szervezésével, a szakemberek támogató jelenlétének biztosításával tettünk lépéseket projektünk megvalósítása során a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása, a szülői kompetenciák erősítése, valamint a helyi közösséggel való szoros(abb) kapcsolat felé; így kapcsolódva a többi gyerekesély programhoz, és a releváns stratégiai stratégiák célkitűzéseinek megvalósításához.

 A gyerekház sikeresen beágyazódott a település életébe, a szolgáltatás ismert és népszerű, van igény a további működésre.

Intézmények összehasonlítása