Találatok az alábbira:

Gondozót / ápolót keres a Kálvin János Református Idősek Otthona

Szerző: szirak.sara on 2023/11/17
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kálvin János Református Idősek Otthona pályázatot hirdet gondozó/ápoló munkakör betöltésére, idős személyek célcsoportja körében gondozási/ápolási feladatok ellátására.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Kálvin János Református Idősek Otthona

Munkavégzés székhelye: 1125 Budapest, Nógrádi út 12-14.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel

Munkarend és munkaidő: folyamatos munkarend, háromhavi munkaidőkeret

A szociális ellátás célcsoportja: Idős személyek

Feladatok: A bentlakásos idősek otthona szolgáltatásait igénybe vevő időskorú személyek teljes körű fizikai ellátása, ápolása. Segítségnyújtás a mindennapi feladatok elvégzésében.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

Plusz juttatás: étkezés, helyi bérlet, lakhatást is tudunk biztosítani a munkavégzéshez.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

  • cselekvőképesség

  • magyar állampolgárság

  • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva)

A munkakör betöltéshez előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz

  • bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban

  • végzettséget igazoló dokumentum másolata

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-15:00 óra között keresse az intézmény vezetőápolóját a +36 30 681 3258-s telefonszámon, vagy a fonover.kjio@diakonia.hu e-mail címen.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Jelentkezés módja: kizárólag elektronikus formában a fonover.kjio@diakonia.hu e-mail címre a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

Intézmények összehasonlítása