Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁPOLÁSI KOORDINÁTOR MUNKATÁRS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Szerző: szirak.sara on 2024/04/22
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló- Gondozó Otthona pályázatot hirdet ápolási koordinátor munkatárs munkakör betöltésére.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Dunaalmás Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló- Gondozó Otthona

Munkavégzés székhelye: 2545 Dunaalmás, Jókai Mór u. 16.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel

Munkarend és munkaidő: háromhavi munkaidőkeret, 2 műszak, 8 órás munkaidőbeosztás.

A szociális ellátás célcsoportja: Fogyatékos személyek

Munkakörhöz kapcsolódó feladatok: 

 • adott gondozási egység beosztásának készítése;
 • az ápolási vezető munkájának a segítése;
 • részvétel a lakófelvételi eljárásban;
 • napi munkafolyamatok szervezése;
 • az ápolók, gondozók, takarítók munkájának szervezése, felügyelete;
 • szakmai ellenőrzések végzése, iránymutatás adása az irányítása alá tartozó munkatársak számára;
 • kapcsolattartás az ellátást igénybevevőkkel, hozzátartozókkal, az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakorvosokkal, egészségügyi intézményekkel, gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket beszállítókkal;
 • az ápolási – gondozási, higiéniai tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk elvégzése, felügyelete, ellenőrzése;
 • állandó csoportmunka a középvezetői réteggel;
 • aktív részvétel a gondozási és ápolási feladatokban.

Feltétel:

 • a fenntartó és a munkáltató keresztény értékrendjének elfogadása;
 • felsőfokú OKJ (54-es) ápolói végzettség;
 • szakmai tapasztalat;
 • terhelhetőség, együttműködési készség;
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek;
 • cselekvőképesség;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva).

Előnyt jelent:

 • középvezetői/csoportvezetői tapasztalat;
 • szociális, egészségügyi szférában szerzett tapasztalat;
 • MESZK kártya;
 • Novodata, JDolBer, ESZIR program ismerete.

Benyújtandó iratok:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél, bérigény megjelölésével;
 • szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázattal összefüggésben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul;

Amit kínálunk:

 • azonnali kezdés;
 • határozatlan idejű jogviszony;
 • közalkalmazotti bértábla szerinti bérezés, szociális ágazati pótlék, egyéb szociális juttatások; próbaidő lejárta utáni jutalmak;
 • utazási költségtérítés;
 • stabil, barátságos és támogató légkörű munkahely;

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 08:00-15:00 óra között keresse az intézmény munkatársait az almasiszeretethaz@diakonia.hu e-mail címen.

Jelentkezés határideje és módja: A munkakör betöltéséig folyamatos. Jelentkezni kizárólag elektronikus formában az almasiszeretethaz@diakonia.hu email címre, a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Intézmények összehasonlítása