Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NEVELŐ (LAKÁSOTTHON VEZETŐ) MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ pályázatot hirdet nevelő (lakásotthon vezető) munkakör betöltésére.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Kelet-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ

Munkavégzés székhelye: 4027 Debrecen, Ibolya u. 22.

Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Vármegye, 4063 Debrecen, Arató utca 59.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel

Munkarend és munkaidő: Általános munkarend, heti 40 óra

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Nevelésbe vett gyermekek lakásotthonának irányítása. A munkavégzés megszervezése, a gyermekfelügyelők munkájának összehangolása, irányítása. A lakásotthon ellátmányával való gazdálkodás, elszámolás.

Munkakör betöltésének feltételei:

Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség vagy pedagógusi végzettség;

  • Cselekvőképesség,  
  • Magyar állampolgárság,
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében és a 2012. évi I. tv. 44/A § (1)-(2) bekezdésesben foglalt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn.

A munkakör betöltéshez előnyt jelent: Szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (1) bekezdésében és a 2012. évi I. tv. 44/A § (1)-(2) bekezdésesben foglalt kizáró okok személyével szemben nem állnak fenn, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette az érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09.00-15.00 óra között keresse az intézmény munkatársait a +36-30-273-0350-es telefonszámon.

Jelentkezés határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Jelentkezés módja:

  • Kizárólag elektronikus formában a kopis.renata@diakonia.hu email címre a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

Intézmények összehasonlítása