Találatok az alábbira:

Elismerték munkatársainkat a szociális és gyermekvédelmi területen végzett szolgálatukért

Szerző: gilicze.reka on 2021/12/15
| 0

A járványhelyzet sem idén, sem az elmúlt évben nem tette lehetővé, hogy a szociális munka napja alkalmából adományozandó miniszteri díjakat személyesen adják át, azonban a 2020-as és 2021-es elismeréseket is eljuttatták a díjazottaknak. Szeretettel gratulálunk intézményvezetőinknek és munkatársainknak, akik nemrégiben kapták kézhez az elismerést.

A szociális és gyermekvédelmi területen végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként adományozzák a Pro Caritate Díjat, 2020-ban Bánné Kiss Erzsébet a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény vezetője és Görcsös Éva a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény vezetője, 2021-ben pedig Csikó Katalin a Kálvin János Református Idősek Otthona vezetője kapta az elismerést. A Szent Anna a Nevelőszülőkért-díjat a nevelőszülői hivatást példamutatóan gyakorló, kiemelkedő szakmai színvonalú tevékenység elismeréseként 2020-ban Laska Csabáné nevelőszülőnk, 2021-ben Kocsisné Böröcz Mária nevelőszülőnk kapta.

 

Bánné Kiss Erzsébet

Bánné Kiss Erzsébet a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett teológus diplomát 1992-ben. Ezt követően hamarosan rátalált élete másik szenvedélyére, 1995-től nyolc éven keresztül családgondozóként dolgozott a Bajai Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Központjában. Folyamatos tudás iránti vágya és annak igénye, hogy munkája professzionális alapokon nyugodjon arra sarkallta, hogy elvégezze a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés képzését, így mentálhigiénés szakember végzettséggel rendelkezzen. Iskolai mentálhigiénikusként helyezkedett el a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjában, közben pedig családsegítés, családvédelmi szociális szakvizsgát tett a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. 2008-tól szakvizsgázott intézményvezető a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája által fenntartott bajai Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményben.

Bánné Kiss Erzsébet teológus, szociális munkás, mentálhigiénikus szakember, szociális intézményvezető, több évtizede lát el szolgálatot idősek, fogyatékossággal élő személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalan személyek között. Az ellátottak és a munkatársak kifejezetten szeretik személyiségét, vezetői karizmáját, hiszen jó kapcsolatteremtő, szeretettel fordul a segítségre szorulók és kollégái felé egyaránt. Jó szervezőkészségének köszönhetően az összetett feladatokat ellátó intézmény mindennapjai zökkenőmentesek, a munkatársai motiváltan, valódi csapatként végzik szolgálatukat. Innovatív energiáit újabb programok, fejlesztési lehetőségek és kreatív megoldások létrehozásába csatornázza, így intézményvezetői tevékenysége egy olyan határozott és szeretettel teli, derűs légkört teremt, mely amellett, hogy biztosítja az ellátás folyamatosságát, a megváltozott környezeti hatások és igények tükrében képes folyamatosan megújulni, biztonságot nyújtani a gondozottaknak és motivált csapatként összetartani a munkatársi közösséget. Bánné Kiss Erzsébet intézményvezetői munkássága igazi diakóniai szolgálat, melyben az Istentől jövő ember iránti szeretet nyilvánul meg a mindennapokban.

 

Görcsös Éva

Görcsös Éva 2001-ben végzett teológus-lelkész szakon a Debreceni Református Hittudományi egyetemen. Még ebben az évben lelkipásztorként helyezkedik el a Tiszaderzsi Református Egyházközségben, ahol hét évet tölt. Lelkipásztori feladatai mellett 2004-től mentálhigiénés munkatárs a pusztataksonyi Tóparti Otthonban, innen indul mély elköteleződése a szociális szféra iránt. 2008-ban kerül a tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthonába, melynek intézményvezetője lesz 2015-ig, amikor az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény élére kerül. 2010-ben szociális szakvizsgát tesz és ezt követően is folyamatosan képzi magát, többek között a kifejezetten a szociális szférában dolgozó intézményvezetőknek szervezett személyzeti munka elméleti és gyakorlati elemeiről.

2019 óta a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda közép-magyarországi régiójának vezetője, ezen szerepkörében intézményvezető társainak szakmai és vezető tanácsokat ad, egyidejűleg a fenntartói feladatellátást is támogatja a mindennapokban.

Görcsös Éva munkásságát igazi „megoldó emberként” definiálhatnánk, hiszen az őt ismerők azt láthatják a mindennapokban, hogy bármilyen felmerülő probléma, feladat esetén azon fáradozik, hogy minél hamarabb sikerüljön megnyugtatóan rendezni a felmerült nehézségeket, lehetőleg úgy, hogy az minden fél számára kedvező legyen. Mindezt a tenni akarást pedig olyan kedéllyel és derűvel végzi, mely az ellátottak és munkatársak között is nagy bizalmat ébreszt, így tudják, hogy bizalommal fordulhatnak az intézményvezetőhöz, akit időnként lelkipásztori, lelkigondozói attitűdje miatt is felkeresnek. Görcsös Éva hivatali munkájában ötvözi a professzionális szociális szakmai vezetői készségeket a lelkipásztori vezetői tálentumokkal.

Csikó Katalin

Csikó Katalin 1993-ban végzett a debreceni Református Teológiai Akadémián református lelkészként. 2004-ben általános szociális munkás diplomát szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen Budapesten. Még ebben az évben szociális szakvizsgát is teljesítette. 2013-ban a Debreceni Egyetemen szociálgerontológus szakirányú továbbképzésen szerzett oklevelet.

Pályáját 1993-ban gyülekezeti lelkészként kezdte Abaújkér, Arka, Abaújalpár, Boldogkőújfalu településeken végzett szolgálatot.

Ezt követően 1995-től napjainkig szociális intézményvezetőként dolgozik: a Kálvin János Református Idősek Otthona vezetője.

Az intézmény mai formájában 2004-ben kezdte meg működését. Az otthon teljes körű ellátást biztosít: szakosított ellátás keretein belül idősek tartós bentlakásos, illetve átmeneti elhelyezését nyújtja. Ellátási területe az egész országra kiterjed, bár ellátottak többsége Budapestről érkezik az intézménybe.

A Kálvin János Református Idősek Otthonában végzett ápolási-gondozási tevékenység a református fenntartású intézmények körében országosan is elismert, példaértékű.

Az intézmény fontosnak tartja, hogy az időskor ne csak a veszteségekről szóljon, hanem arról is, hogyan lehet a hátralévő éveket tartalmasan megélni. Olyan közösségben élni, melyben emberi kapcsolatokra, segítségre és támaszra találnak.

Csikó Katalin intézményvezetőként és lelkészként is követendő példát mutat a közegyházi és a fokozatos egyházi testületek által fenntartott intézmények vezetői előtt.

Vezetőtársait és az intézményt fenntartó Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda (illetve jogelődjei) munkáját szakmailag folyamatosan támogatja.

Az idősellátás területén jó gyakorlatok átadásával segíti és támogatja a szakmai munkát.

Aktívan vesz részt különböző innovatív fejlesztések megvalósításában, így legutóbb a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése című EFOP 1.9.8-17-2017-00002. számú projektben, ahol többek közt közreműködött az intézményi működést támogató monitoring rendszer megújításában.

Munkájára jellemző a precizitás, a szakmai alaposság, ezt várja el munkatársaitól is, ugyanakkor kollégáit támogatja egyéni problémáik megoldásában és lehetővé teszi számukra a munkavégzés és a családi élet összehangolását.

Intézményvezetőként eltöltött évei alatt folyamatosan képezte magát, hogy naprakész tudással lássa el szakmai és gazdálkodási feladatait.

Hozzáállása, megbízhatósága mások számára is példaértékű.

Laska Csabáné

 

Laska Csabáné 2001-ben kezdte nevelőszülői tevékenységét. Pályafutása során tíz gyermeket nevelt. Mind a magánéletét, mind a nevelőszülői „munkáját” mások segítése, támogatása hatja át. Ági az az ember, aki nem tud elmenni egyetlen embertársa mellett sem, aki segítségre szorulna, legyen az életveszélybe kerülő járókelő, magányos idős, vagy egy jó szóra, szeretetre, simogatásra vágyó gyermek, vagy akár a szenvedélybetegsége miatt bajba kerülő.

Személyes példamutatásával, kisugárzásával utat mutat nevelőszülőtársainak is, összetartásra, egymásra és mások segítésére ösztönözve őket.

 

Kocsisné Böröcz Mária

 

Mária egész életét gyermekek közt töltötte. 1977-2011-ig gyermekfelügyelőként dolgozott a Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Zugoly Lakásotthonában, közben 1989-től nevelőszülőként is tevékenykedik. A mai napig nyolc gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek fordult meg a családjában, a normál szükségletű, tanulásban, sportban kiváló gyermekek mellett befogadott értelmi fogyatékos, bántalmazott, magatartási problémákkal küzdők és nem utolsó sorban Down-szindrómás gyerekek is.

Példamutató módon segíti és támogatja a vérszerinti családdal történő kapcsolattartást, a szülőkkel empatikus, partneri a viszonya. Együttes munkájuk eredményeként egy leánygyermeket sikerült hazagondozni a családjába.

Jelenleg négyen nevelkednek a háztartásában, egy utógondozói ellátott fiatal felnőtt a kisfával, egy felbontott örökbe fogadást követően ismét a rendszerbe került kamasz leány és egy epilepsziás betegséggel küzdő Down- szindrómás, gondnokolt fiatal felnőtt, akiről nagy szeretettel, lelkiismeretesen gondoskodik. A fiatal felnőttet a nevelőszülői család minden tagja feltétel nélküli szeretettel fogadta, melynek következtében a családban otthonosan mozog, teljes értékű tagja a nevelőszülői családnak.

Marika igazi „tyúkanyó” típus, akinek mindennapjai a gyerekek körül forognak. Mindenkivel személyre szabottan, a képességeihez és igényeihez mérten foglalkozik. Hatalmas szíve és türelme mellett rengeteg energiája van még sok évnyi nevelőszülőséggel a háta mögött is, és igyekszik a gyerekek életét minél színesebbé, élményekben gazdagabbá tenni. Nagyon fontosnak tartja, hogy mire kirepülnek tőle a gyerekek, ténylegesen felkészüljenek az önálló életre. Ennek érdekében bevonja őket a házkörüli munkálatokba életkoruknak és képességeiknek megfelelően, hogy a közösen végzett tevékenység során elsajátítsák a szükséges ismereteket, készségeket.

Marika akkor sem „szűnik meg” nevelőszülő lenni, amikor a gyermekvédelmi gondoskodásból hivatalosan kikerülnek a fiatalok. Visszavárja őket, és ők visszamennek hozzá, magukkal hozva társaikat, gyermekeiket is. Marika értékrendje szerint ez így van jól, ő ezt így szereti, számára a nevelőszülői hívatás életre szóló kapcsolat a rábízott gyermekek vonatkozásában.

Intézmények összehasonlítása