Találatok az alábbira:

ÁPOLÓ-GONDOZÓT KERES A Schweitzer Albert Református Szeretetotthon

Szerző: gilicze.reka on 2022/08/22
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Schweitzer Albert Református Szeretetotthon pályázatot hirdet 1 fő ápoló-gondozó munkatárs munkakör betöltésére idős személyek célcsoportja körében végzendő feladatok ellátására.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Schweitzer Albert Református Szeretetotthon

Munkavégzés székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 51.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Munkarend és munkaidő:  kéthavi munkaidőkeret, heti 40 óra, 12 órás munkaidőbeosztás

A szociális ellátás célcsoportja: Idős személyek

Feladatok: A bentlakásos idősek otthona szolgáltatásait igénybe vevő időskorú személyek teljes körű fizikai ellátása, ápolása.

A munkakör megnevezése és a feladatok meghatározása az irányadó szakmai rendelet szerinti szakképesítés alapján kerül megállapításra.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

Plusz juttatás: étkezés, igény esetén átmeneti szállás lehetősége.

A munkakör betöltésének feltétele: Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakképesítés.

További feltétel:

  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,
  • Bemutatkozó levél legfeljebb egy oldalban,
  • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

Amit kínálunk: Bejelentett, határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony. Stabil, barátságos és támogató légkörű munkahely.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 07:00-15:00 óra között keresse az intézmény főnővérét, Kiss Juditot a +36-30-366-3632.es telefonszámon, vagy a kiss.judit@diakonia.hu email címen.

Jelentkezés határideje és módja: A munkakör betöltéséig folyamatos. Jelentkezni kizárólag elektronikus formában a kiss.judit@diakonia.hu email címre, a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

 

Intézmények összehasonlítása