Találatok az alábbira:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS GAZDASÁGI VEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Szerző: szirak.sara on 2023/03/08
| 0

A Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon pályázatot hirdet 1 fő gazdasági vezető munkakör betöltésére.

A munkaviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I.törvény, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá az egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Munkáltató neve: Református Szeretetszolgálat

Munkáltató székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 200.

Munkavégzés helye: Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon

Munkavégzés székhelye: 2700 Cegléd, Bercsényi út 5.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel

Munkarend és munkaidő:  általános munkarend, heti 40 óra

Feladatok:

 • teljes körű felelősséggel irányítja az intézmény gazdasági szervezetét, biztosítja a költségvetés törvényes felhasználását, elszámolását, az Intézmény ingatlan és ingó vagyonának, informatikai eszközeinek, gépjárműveinek és immateriális javainak üzemeltetését, karbantartását, a vállalkozási tevékenység és a pályázatok pénzügyi hátterét;
 • szervezi az intézmény gazdálkodását, pénzügyi és számviteli feladatainak ellátását, vezeti és ellenőrzi a pénzügyi és számviteli munkát;
 • gondoskodik az éves költségvetési javaslat összeállításáról, az adatszolgáltatások, pénzügyi beszámolók, éves számviteli beszámolók, adóbevallások elkészítéséről;
 • gondoskodik az intézmény működési támogatásainak igényléséről, pótigényléséről, módosításáról, elszámolásáról;
 • gondoskodik az intézmény pénzforgalmi számlái, illetve házipénztára kezelési rendjének kialakításáról, ellenőrzi azok működését;
 • gondoskodik a számlarend összeállításáról, karbantartásáról, a naprakész könyvvezetés helyességéről;
 • gondoskodik a kintlévőségek behajtásáról;
 • koordinálja a pályázati tevékenységek pénzügyi és könyvelési feladatait;
 • elkészíti a gazdálkodási területhez kapcsolódó szabályzatokat és gondoskodik azok szükség szerinti, folyamatos frissítéséről.

Az ideális munkatárs:

Felelősségteljes és megbízható, kiváló stratégiai tervezési, koordináló és döntéshozatali képességgel rendelkezik. Rendszerben, logikusan gondolkodik, a problémákat időben felismeri és képes önállóan kezelni. Társas készségei és kompetenciái magas szintűek, a célokat és feladatokat pontosan és világosan képes megfogalmazni, delegálni, a munkakörnek alárendelt munkavállalókkal gördülékenyen együtt tud működni.

A munkakör betöltésének feltétele:

A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel, valamint államháztartási vagy vállalkozási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, pénzügyi ellenjegyzői feladatok ellátásában szerzett legalább három éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

További feltétel:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolva)
 • cselekvőképesség
 • MS Office alkalmazások professzionális használata

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • országos szintű szervezetnél, gazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat vagy szociális ágazatban szerzett legalább 3 éves gazdasági vezetői tapasztalat,
 • a CT-Ecostat program ismerete,
 • „B” kategóriás jogosítvány.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendelet, és egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók. A munkáltató a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint megtéríti a munkába járás költségét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Bővebb információ a munkakörrel kapcsolatban: Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését és bővebb információhoz szeretne jutni, kérjük hétköznapokon 09:00-14:00 óra között keresse az intézmény vezetőjét a +36-30-307-8107-es telefonszámon, vagy a hr@diakonia.hu email címen.

Jelentkezés határideje és módja: A munkakör betöltéséig folyamatos. Jelentkezni kizárólag elektronikus formában a hr@diakonia.hu email címre, a benyújtandó dokumentumok megküldésével.

A pályázatok elbírálásának időpontja: A munkakör betöltéséig folyamatos.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

 

Intézmények összehasonlítása