Találatok az alábbira:

ÜLÉSEZETT A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS MISSZIÓI ÉS DIAKÓNIAI EGYEZTETŐ TANÁCS

Szerző: szirak.sara on 2023/03/28
| 0

2023. március 21-23 között tartotta ülését a felvidéki Rimaszombaton a Kárpát-medencei Református Missziói és Diakóniai Egyeztető Tanács.

A találkozó résztvevői az egyházkerületek és egyháztestek püspökök által kijelölt képviselői voltak. A nyitó áhítatot Ghitea-Szabó József lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselője tartotta.

Ezt követően dr. Czibere Károlynak, a Református Szeretetszolgálat főigazgatójának köszöntője következett, részletes áttekintést nyújtott a Református Szeretetszolgálat működéséről, szolgálatának főbb hangsúlyairól, irányairól és az együttműködés lehetőségeiről.

Az egyháztestek és kerületek beszámolói után Makkai Péter lelkipásztor, a Romániai Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium államtitkára tartott átfogó előadást a romániai szociális ellátórendszerről, és annak a református diakóniához való kapcsolódásairól. Az előadás után interaktív beszélgetés alakult ki a hasonló és eltérő kihívásokról, szociális szabályozásról és finanszírozásról. Az államtitkár többek között ajánlotta a Tanácsnak a konkrét, közös projektlehetőségek megvizsgálását és indítását.

A tagegyházak, kerületek szeretetszolgálatának bemutatását Demeter Ibos Henrietta igazgatónő és Haris Szilárd diakóniai lelkész kezdték. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának és három irodájának szolgálatába nyerhettek bepillantást a résztvevők.

A Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, Juhász Márton az MRSZA szolgálatáról, a menekültügyi helyzet kezeléséről, a háborús helyzet sújtotta kárpátaljai gyülekezetek és diakóniai központ megsegítéséről és az együttműködéseikről számolt be.

Március 22-én, szerda délután a diakóniai felelősségünk a gyermekek védelmében volt a fő téma. A Református Szeretetszolgálat és az MRSZA keretén belül működő szolgálatok bemutatásával, és azok megvitatásával foglalkozott a tanács. Czibere Károly délelőtt elhangzott felelősségünk a gyermekek védelmében témájú bevezetőjéhez kapcsolódott Miklósi Erzsébet előadása, aki a magyarországi református gyermekvédelmi rendszerről beszélt.

A Gyermekvédelmi kézikönyvről és képzésről Szerepi Anna szolgálatvezető beszélt. Az egyes tagszervezetek gyermekvédelmi tevékenységéről a tanács tagjai adtak tájékoztatást.

Birinyi Márk diakóniafejlesztési főigazgató-helyettes a készülődő Kárpát-medencei Református Diakóniai és Missziói Szolgálatainak Címtárát mutatta be. A színvonalas esti kulturális programot a Sajó banda koncertje biztosította.

A találkozó hivatalos része a csütörtök reggeli úrvacsorás istentisztelettel zárult, amelyen Darko Turšić lelkipásztor, a Horvátországi diakóniai képviselő szolgált. Az ebéd és hazautazás előtt helyben, Rimaszombaton került még sor intézménylátogatásra, ahol a CÉDRUS szociális ruhabolt és élelmiszerbank szolgálatát ismertette a szolgálatvezető.

A tanács tagjai továbbra is vállalták az egymás kölcsönös tájékoztatását, segítését, a közös címtár, hírlevél és projektek támogatását. Mindezek alapja az lelki egység és testvérközösség, melyet az egymásért gyakorolt közbenjáró imádsággal lehet erősíteni.

 

Intézmények összehasonlítása